Re:index

Galavečer SAWRR
Filmový workshop 2
Dátum: 01/09/2020 - 07/05/2021
Rok: 2020
2021
Mesto: Trenčín
Tagy: 3D , architektúra , big data , digitálne umenie , galéria , grafický dizajn , happening , hoax , inštalácia , intermédia , nové médiá , performancia , projekcia , storytelling , súčasné umenie , súčasný tanec , verejný priestor , video prenos , vizuálne umenie , výtvarné umenie , zvukové umenie
Na stahnutie: Plagát Re:index
Na stahnutie: Tlačová správa: Re:index
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Štefan Oliš
Fond na podporu umenia
tanC o.z.
Pavol Soukal
Patrik Kubizna
Mesto Trenčín
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Viktor Vilkovský
Lucia Bielik
Michaela Šeligová
Michaela Nezvalová
Alžbeta Mjartanová
Anna Labat
Diana Gálová
Kristína Vircová
Alena Lednárová
Ema Vrábelová
Olivia Pace
Matej Zavadzan
Mário Juck
Ondrej Vozárik
Tomáš Moravanský
Jakub Bielik
Nikola Čechvalová
Nina Staniková
Sofia Nováková
Kristína Zubáková
Emma Capáková
Adrián Kaštíl
Dušan Láznička
Michaela Vršková

Re:index reflektuje vnímanie sveta, v ktorom sa virtuálne prelína s reálnym. Skrz jazyk súčasného umenia re/konštruuje vnímanie známej inštitúcie. Naznačuje, rôzne ideové, spoločenské, historické vzťahy, v ktorých sa prelína mysticizmus, špekulácie s realitou. Vytvára sa tak priestor na interaktivitu diváka a priestor pre úvahy o verejnom i súkromnom prostredí a participácií na spoločenskom živote.

Premiéra projektu:

7. 5. 2021 | piatok | 12:00 – 21:00 | Trenčín | okolie Galérie M. A. Bazovského, Palackého 27

+ online stream (bude dostupný v časoch 12:00 – 21:00) na www.trakt.sk/re-index

V neposlednom rade sa otvárajú otázky využitia inštitúcií ich relevancie a vzťahové prepojenia medzi zriaďovateľmi, inštitúciami a divákmi. Formálne je Re:index interdisciplinárne medziodborové dielo, ktoré pracuje so súčasným tancom, performanciou, digitálnymi médiami, zvukovým prostredím, 3D grafikou a presahuje do online priestoru v reálnom čase.

Projekt je zameraný na odborného i laického diváka, deti, študentov i pedagógov. Cieľom je vytvoriť a uviesť medziodborovú inscenáciu, ako univerzálne prenositeľnú totálnu inštaláciu trvajúcu 9 hodín z dôrazom na interakciu návštevníka s prostredím (pasívnu i aktívnu).

Autori: Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Pavol Soukal, Viktor Vilkovský

Performance / súčasný tanec: Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Michaela Nezvalová, Alžbeta Mjartanová, Anna Labat, Diana Gaálová, Kristína Vircová, Alena Lednárová, Ema Vrábelová, Olivia Pace

Spolupráca: Patrik Kubizna, Matej Zavadzan, Mário Juck, Ondrej Vozárik, Tomáš Moravanský, Jakub Bielik, Nikola Čechvalová, Nina Staniková, Sofia Nováková, Kristína Zubáková, Emma Capáková, Adrián Kaštíl, Dušan Láznička, Michaela Vršková

Ďakujeme Koliba Trenčín, Grand Hotel Trenčín a COFEX.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt podporilo dotáciou na kultúrne podujatia mesto Trenčín.