Filmový workshop 2

Re:index
The Tap Tap & Kilometrový tanec

Občianske združenie TRAKT zorganizovalo už druhý workshop zameraný na filmovú tvorbu.

Študenti Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne sa vzdelávali v oblasti krátkeho hraného filmu. Počas 2 online stretnutí sa mali možnosť oboznámiť s literárnou a réžinou prípravou hraného filmu. Túto časť workshopu im sprostredkoval Martin Velič, televízny scenárista a režisér, ktorý pracoval aj na mnohých filmových projektoch, napríklad aj v spolupráci s Petrom Bebjakom. 

Organizátori workshopu sa rozhodli celú prednášku vopred pripraviť a nakrútiť v priestoroch Fleck coworkingu v Trenčíne. Prednášky tak budú slúžiť aj pre ďalších študentov ako študijný materiál. 

Po teoretickej časti nasledovala praktická časť počas ktorej študenti tvorili moodboardy. Pomocou tejto vizuálnej prezentácie komunikovali svoj autorský zámer k tvorbe vlastného audiovizuálneho diela – Autoportrétu.

Po prezentácii moodboardov začali nakrúcať zábery vo svojom prostredí, aby čo najlepšie vystihli svoju osobnosť. “Dôležité bolo, aby si účastníci urobili vlastnú analýzu svojej osobnosti, pretože vo svojom diele boli práve oni hlavná postava.” hovorí Patrik Kubizna, organizátor workshopu. 

Po prvom týždni nakrúcania konzultovali zhotovené zábery so študentmi Univerzity Tomáše Bati z Ateliéru audiovizuálnej tvorby zo Zlína, ktorí stredoškolákom počas 2 týždňov ponúkli celkovo 3 konzultácie nad pripravovanými audiovizuálnymi dielami. 

V utorok 15. 12. sa konala záverečná diskusia, ktorej súčasťou bol Juraj Ondruš, Senior Video Editor vo filmovej produkcii Bumerang. Juraj Ondruš im poskytol spätnú na vytvorené diela, ktorých téma bola autoportrét. “Autoportréty boli veľmi rozmanité a zaujali ma rôznou formou prezentácie myšlienok. Niektoré z nich, by už teraz obstáli na prijímačkách, na vysokú školu so zameraním na film.” hodnotí výstupy účastníkov workshopu Juraj Ondruš. 

Občianske združenie TRAKT sa rozhodlo práce účastníkov prezentovať v online galérii. “Sme veľmi radi, že sa študentom podarili vytvoriť zaujímavé autorské diela aj v sťažených podmienkach spôsobených koronavírusom.” 

Projekt podporilo mesto Trenčín, v rámci dotačného programu Mládež. Ďakujeme.