Workshop mappingu

Digitálny vidiek – svetlo
Absolut

V dňoch 24. januára a 13. februára 2017 sa uskutočnil Workshop mappingu na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, s mladým lektorom Pavlom Soukalom (TRAKT). Na dvojturnusovom workshope mali študenti tretieho ročníka odboru Fotografický dizajn možnosť objaviť a spoznať základy digitálneho video mappingu, jeho aplikácie v súčasnom vizuálnom umení, umení prezentácie, videoklipoch a pod. Študenti mali možnosť sa tiež oboznámiť s prípravou a tvorbou videomappingu v najpoužívanejších sofvéroch. Workshop bol zakončený spoločnou projekciou vzniknutých mikrovizuálov a spolu s ukážkou interaktívneho ovládania projekcie cez midi pult a makey makey.

Fotografie a video Juraj Čamaj