Prach

Workshop Happy audio – HALA
Bratislava Design Week

Koncom mája mohli diváci zažiť tanečno-divadelné predstavenie s prvkami digitálnych projekcii PRA(C)H. Mladý choreograf a režisér Radoslav Piovarči z Liptova vytvoril predstavenie plné tvárí, nehy, vášní, skrotenia a pokory spojením tanca študentov súkromného konzervatória v Liptovskom Hrádku s novými obrazovo-vizuálnymi médiami tretieho tisícročia. Tie vytváralo a projektovalo občianske združenie TRAKT, v zložení Lukáš Matejka a Pavol Soukal, spolu so študentmi Ateliéru digitálnych médií, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici: Matúš Astrab, Lucia Devečková, Filip Kmeť, Gregor Nadzam a Veronika Šmírová. Predstavenie PRA(C)H bolo premiérou novovzniknutého Liptovského divadla tanca v Liptovskom Hrádku. Projekt mal svoju prvú reprízu 11. 6. 2015 v Bratislavskom Elledanse.

Choreograf, réžia: Radoslav Piovarči
Dramaturg: Peter Maťo
Producentka: Eva Ohraďanová
Grafický dizajn: Miriam Trnková
Vizuálne média: Matúš Astrab, Lucia Devečková, Filip Kmeť, Lukáš Matejka, Gregor Nadzam, Pavol Soukal, Veronika Šmírová
Odevný dizajn: Veronika Ďurišová
Účinkujúci: L. Drenková, K. Fulková, D. M. Gábová, K. Kollárová, M. Mojtová, S. Orfánusová, V. Tekeľová, M. Keiko Lehotský, F. Martinský