Liptovské divadlo tanca

Liptovské divadlo tanca (LDT) založili Mgr. art. Eva Ohraďanová, Mgr. art. Simona Dikaszová a Alena Majeríková, ako slobodnú umeleckú platformu, poskytujúcu možnosť divadelnej praxe pre študentov tanečného umenia Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku. Partnerom LDT je mesto Liptovský Hrádok, ktoré poskytuje LDT divadelný priestor.

LDT uvádza mladých choreografov, performerov, tanečníkov, výtvarníkov a pod. Cieľom LDT je vytvoriť nezávislú scénu pre prezentáciu autorských tanečných diel domácich umelcov, vrátane hosťovania medzinárodných divadelných súborov.

Svoju prvú divadelnú sezónu odštartovalo LDT autorským projektom PRA©H choreografa Radoslava Piovarčiho a poslucháčov Ateliéru digitálnych médií, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v spolupráci s umeleckým občianskym združením TRAKT.