Equinoxe

Sieťovanie : Dual : net-art
Fotosúťaž HoryZonty 2018

Lukáš Matejka (TRAKT) sa spolupodielal so svojimi autorskými projekciami na medzinárodnom projekte Equinoxe. Equinoxe je výsledkom dvojročného cyklu tvorivých pobytov vo Francúzsku, Mexiku, Maďarsku a na Slovensku. Ide o multidisciplinárne medzinárodné predstavenie ktoré experimentuje s hranicami zaužívaných, u nás málo prekračovaných foriem, ako je klasický a súčasný tanec, opera, súčasná vážna hudba, divadlo, videoart a animácie.

Ako námet projektu poslúžili Kafkove romány „Amerika“ a „Zámok“ a rovnako tak aj príbehy ilegálnych imigrantov odchádzajúcich dnes z Mexika do USA. Atmosféra je založená na originálnej hudobnej tvorbe Karola Beffu, ktorý získal titul Najlepšieho francúzskeho skladateľa roku 2013. Réžie sa ujal francúzsky režisér a umelecký riaditeľ organizácie Euroculture Laurent Festas. Predstavenie Equinoxe malo premiéru v lete v rámci programu Marseille – Provence 2013.