Takt

Babylon
Vločky

Zvuková inštalácia na starom železničnom moste v Trenčíne

Zvuková inštalácia Takt zasadená do prostredia starého železničného mosta v Trenčíne je novým umeleckým dielom občianskeho združenia TRAKT. Interaktívne dielo vytvorili spolu s ďalšími prizvanými kolegami z kultúrnej i technologickej oblasti. Dielo vznikalo s pomocou tímu EHMK Trenčín 2026, ktorý intenzívne pracoval na kandidatúre mesta Trenčín v tejto prestížnej kultúrnej udalosti (Európske hlavné mesto kultúry). Zvuková inštalácia bola najskôr spustená pre verejnosť v testovacej fáze na prelome mesiacov november a december 2021.

Autorom hudby je mladý interpret Toello, pochádzajúci z Trenčianskych Teplíc, ktorý navrstvil 16 jedinečných autorských stôp. Tie sa interaktívne spúšťajú pomocou osadených senzorov a reagujú tak na prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí priamo na moste. Ak na most vstúpi jeden človek spustí sa prvá hudobná vrstva, ďalší prechádzajúci človek spustí ďalšiu a tak ďalej. Po odchode prechádzajúceho z mosta sa zase stopa vypne. Ak na moste, v snímanom prostredí priamo nad riekou Váh bude naraz napríklad 10 ľudí bude hrať paralelne 10 zvukových stôp, ktoré budú spoločne vytvárať jeden hudobný celok. Maximum je 16 hudobných stôp. Vtedy budú môcť prechádzajúci počuť plnú skladbu. Ak na moste nebude nikto, ostane ticho. Takt bol dostupný každý deň v čase od 7:00 do 16:00. ZMENA: Od 1. apríla 2022 je dostupný každý deň od 15:00 do 17:00.

Dielo reaguje na spoluprácu, spolupatričnosť a prepojenosť v lokálnom kontexte. Napríklad pri snahe získať titul EHMK 2026, ale i v zjednotení kultúrnej a umeleckej obce. Reaguje však aj na globálne kontexty ako je polarizácia spoločnosti v rôznych oblastiach. Zvuková inštalácia pomerne názorným spôsobom prezentuje myšlienku „v jednote je sila“, kde len vzájomnou prítomnosťou ľudia dokážu rozohrať hudobnú skladbu v plnom jej rozsahu. Jednotlivec hrá síce zásadnú rolu, no celok sám vytvoriť nedokáže.

Fotografie: Lukáš Matejka, Juraj Majerský