tanC o.z.

Vzniklo v máji 2020 tanečníčkami, choreografkami a pedagogičkami Luciou Bielik a Michaelou Šeligovou. Spoločne už dlhšiu dobu fungovali ako autorky viacerých prevažne študentských choreografií, predstavení a inscenácií uvádzaných na viacerých ročníkoch podujatia  „ večer súčasného tanca“ alebo niekoľkých festivaloch „ svetla a tieňa“. Po čase sa rozhodli založiť občianské združenie a ich tvorbu zlučovať pod tanC o.z., ktoré sa venuje tanečným a pohybovým predstaveniam, inscenáciám, klipom, pohybovým spoluprácam a choreografiám v netradičných priestoroch, komunikuje s rôznymi druhmi umenia a umelcami z iných odvetí, skúma a hľadá jedinečné a súčasné pohybové princípy a ich možnosti využitia, organizuje workshopy, intenzívne víkendy, tanečné tábory, zúčastňuje sa festivalov a podujatí rôzneho charakteru / druhu, prináša a odkrýva súčasné umenie širokej verejnosti.