Festival svetla a tieňa 2019 Banská Bystrica

Festival svetla a tieňa 2019 Trnava
Digitálne graffiti v Trnave

Festival svetla a tieňa sa v roku 2019 rozžiari tradične verejný priestor mesta Banská Bystrica. 5. ročník predstaví súčasné vizuálne formy a svetelné umenie vo verejnom priestore mesta pod Urpínom.

Mladé umelecké projekty citlivo svojim ideovým odkazom pootvoria tému SPOJ v širokom kultúrno-spoločenskom spektre. Projekty sa zamerajú na spojenie, spolupráce (viacgeneračné, multižánrové, medzidruhové), prepájanie, sieťovanie, konektivitu a hľadanie nových ciest. Prioritou festivalu je poskytnúť priestor mladým neetablovaným umelcom zo Slovenska a európskeho prostredia. Festival chce byť motorom na štarte ich profesionálnej umeleckej kariéry. Chceme inšpirovať, vzdelávať a zabávať širokú verejnosť. Verejnosti, divákom a návštevníkom sľubujeme skutočne netradičné zážitky. Kedy? 27. septembra 2019 po zotmení.

Viac info nájdeš priebežne na sociálnych sietiach a na www.svetlo-tien.sk