Hiding dance | skrytý tanec

Nocturno 2022
Garáž

Hiding dance je novým site-specific konceptom z dielne TRAKTu, ktorý pozostáva z tanečných predstavení (súčasný tanec a performance) na netradičných miestach mesta Trenčín a jeho periférii. V rámci terénneho umeleckého výskumu sme vybrali exteriéry – mierne na mestskej periférií, zároveň v ľahkej diváckej dostupnosti. S odkazom na silné špecifikum miest a výrazný princíp genius loci. Projekt je verejnou konfrontáciou výsledkov profesionálnych tanečno-performatívnych umelcov a interprétov Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Radoslav Piovarči a Ján Gonda. Skrytý tanec počíta s účasťou širokej verejnosti – náhodným divákom.

Projekt sa uskutočnil v sobotu 16. 7. 2022 vo verejnom priestore mesta Trenčín a na jeho perifériách.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín. Ďakujeme.