Úroveň pohybu

6. Festival Dokořán
Hodina videoartu
Dátum: 10/09/2010 - 23/09/2010
Rok: 2010
Mesto: Piešťany
Tagy: festival , súčasné umenie , súčasný tanec , vernisáž , videoart , výstava
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Medzinárodný filmový festival Cinematik
Súkromné: Michaela Bottková
Štefan Oliš
Roman Gajdoš
Cyril Blažo
Michaela Bottková
Peter Isteník
Adriana Janechová
Mário Kastelovič
Lenka Klimešová
Mirka Majorošová
Róbert Sender
Katarína Smiková
Marek Stolarčík
Vojtech Vaněk
Stanislav Veselovský
Katarína Vidová

Výstavný projekt s názvom Úroveň pohybu je plynulým pokračovaním cyklu výstav prezentujúcich mladých výtvarníkov pod záštitou medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Vo foyer Domu umenia v Piešťanoch sa predstavia výtvarníci, ktorých umelecká tvorba je situovaná prevažne do média video artu. Okrem formálnych spojitostí však zaznamenávame v tejto výtvarnej vzorke aj posuny, ktoré sú spojené s inštitucionálnym pozadím akéhokoľvek výstavného priestoru. Na jednej strane tak Úroveň pohybu reprezentuje konkrétny priestor „medzi“, akési membránové, polopriepustné hranice galérie, v ktorej sa konkrétny projekt odohráva, na strane druhej metaforicky reflektuje pozíciu jednotlivých výtvarníkov, otvára otázku ich etablovanosti alebo možnosti etablovania vo výtvarnom kontexte. V takomto nastavení sa stretávajú výtvarníci z niekoľkých prostredí (Bratislava, Banská Bystrica, Brno, Košice, Praha) a prezentujú vlastné postupy a stanoviská, ktorými reflektujú danú tému. V jednej rovine sa stretávajú konceptuálne prístupy, predstavujúce čistotu myšlienky, pirátske intervencie zdokumentované vo forme pokusu o nový typ komunikácie, až po osobné mytológie, nasmerované k zornému uhlu intímnych vzťahov. Dominancia videoobrazu – či už vo svojej  dokumentačnej, záznamovej polohe, alebo v polohe vytvorenia „novej skutočnosti“ je doplnená o objektové myslenie, ktoré je prepojené so širšou, sociálne-kultúrnou reflexiou daného priestoru. Úroveň pohybu je instantnou ukážkou, syntetizujúcim blším trhom možností, prekrývania a odkláňania jednotlivých ideových postupov v rôznych formách, ktorá viac ako k samotnej tvorbe odkazuje ku kultúre použitia.

Roman Gajdoš


Kurátor výstavy: Roman Gajdoš

Prezentovaní autori: Cyril Blažo, Michaela Bottková, Peter Isteník, Adriana Janechová, Mário Kastelovič, Lenka Klimešová, Mirka Majorošová, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Róbert Sender, Katarína Smiková, Marek Stolarčík, Vojtech Vaněk, Stanislav Veselovský, Katarína Vidová