Do Trenčína zavítali mladí filmári

Sloboda nie je samozrejmosť
… nie je samozrejmosť?

V Trenčíne a jeho okolí sa realizoval projekt Filmový workshop, ktorý podporilo mesto Trenčín. 

Počas celého týždňa sa nakrúcal film s názvom Nočné správy. Na realizácii diela od režisérky Daniely Slávikovej sa podieľali aj študenti Školy umeleckého priemyslu Trenčín z odboru Fotografický dizajn.

Študenti strednej školy tak mali možnosť spolupracovať na spoločnom projekte s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne, ateliérom Audiovizuálnej tvorby. Študenti mali možnosť si priamo zažiť výrobu filmu a jeho kreatívny proces. Počas workshopu vytvárali aj vlastné výstupy v podobe fotografií a videa. Počas hlavného natáčacieho dňa v Mníchovej Lehote si mohli vyskúšať aj hereckú akciu v komparzných scénach. Počas projektu sa využívala profesionálna filmárska technika z Univerzity Tomáše Bati.

Projekt umožnil zrealizovať profesionálne natáčanie prepojené s praktickým workshopom.  Projekty podobného typu, kedy vysoká škola spolupracuje so strednou školou sú veľmi ojedinelé. Prinášajú však bohaté skúsenosti pre stredoškolákov ale aj pre študentov vysokých škôl, ktorí sa učia novým spoluprácam. Študentov Školy umeleckého priemyslu Trenčín ešte čaká teoretická časť prípravy filmu a diskusia s tvorcami. Projekt organizovalo občianske združenie TRAKT, ktoré pôsobí dlhodobo v oblasti umenia a vzdelávania po celom Slovensku.

Film sa natáčal 4 dni na 3 rôznych lokáciách. 2 lokácie boli situované v meste Trenčín a 1 v Mníchovej Lehote, kultúrnom dome.