Sloboda nie je samozrejmosť

Človek, ktorému sa chcem podobať
Do Trenčína zavítali mladí filmári
Dátum: 16/11/2019 - 16/11/2019
Rok: 2019
Mesto: Nové mesto nad Váhom
Tagy: graffiti , hudba , interaktívne umenie , koncert , námestie , videomapping
Na stahnutie: Plagát
Spolupráca:
Štefan Oliš
Lukáš Matejka
Pavol Soukal
Iveta Antalová
Lenka Fraňová - Matica Slovenská
NM žije
KVANT

V Novom Meste nad Váhom sa 16.11.2019 uskutoční podujatie Sloboda nie je samozrejmosť, ktorým si pripomíname, 30. výročie Nežnej revolúcie. Rodí sa už druhá generácia, pre ktorú je sloboda a demokracia samozrejmosť. Chceme nám všetkým, bez ohľadu na rok narodenia, pripomenúť, že hoci niektoré veci v pamäti blednú, nie je to tak dávna doba, keď sloboda slova, cestovania, podnikania či vierovyznania boli hodnoty potláčané a stíhané. 17. november 1989 vnímame ako historický míľnik a veríme, že sme ako spoločnosť dostatočne vyzretí na to, aby sme si tieto udalosti pripomenuli bez zbytočného pátosu a polarizovania spoločnosti.

Akcia sa zameriava na všetky vekové kategórie s osobitným fokusom na študentov stredných škôl, ktorí sa aktívne zapájajú do prípravy a organizácie. Preto sme aj zvolili sme multižánrovú formu a zámerne sme ako nosný prvok a hlavný „ťahák“ zvolili tzv. nové médiá, ktoré budú pracovať s originálnymi archívnymi zábermi. TRAKT sa stará v programe hlavne o tú digitálnu zložku a to videomappingovou projekciou na MsÚ a už lengendárnymi Digitálnymi grafitmi tento krát pripravenými na tému – Slobod anie je samozrejmosť. Naším cieľom, aby podujatie nevnímala široká verejnosť ako „nejaké nudné reči na tribúne“, ale aby ho spolu s nami intenzívne prežívali. Interaktívnou formou totiž priblížime nielen udalosti 17. novembra 1989, ale aj historické míľniky od konca druhej svetovej vojny ktoré k Nežnej revolúcii viedli.

Dramaturgia je postavená na výpravnom koncertnom pásme na pódiu, ktoré sa bude prelínať s projekciou videomappingu na budovu MsÚ a dobovým komentárom, ktorý bude kometovať originálne archívne zábery od roku 1945, cez normalizáciu až po Nežnú revolúciu v roku 1989.