7sedem dotykov

Výstavný projekt s názvom Sedem dotykov ponúka konfrontáciu prác mladých výtvarníkov, ktorých spoločným menovateľom je upriamenie pozornosti na ľudské zmysly – ich nedokonalosť, krehkosť, ako aj pokus o preverenie ich schopnosti vierohodne prenášať informácie. V širokom intervale médií (od konceptuálne ladených textových inštalácii až po zvukové a obrazové inštalácie) sa tak odohráva komunikácia s podzemným priestorom, ktorý oproti neosobnému galerijnému rámcu ponúka na platforme stiesnenia a neistoty silnejšie vyznenie diel. Na jednej strane tak nastáva kalkulované spochybňovanie logického myslenia a manipulovanie s diváckymi očakávaniami, na strane druhej ide o subjektívne definovaný vzťah k priestoru, času či o imitovanie atribútov živej biologickej štruktúry v podzemí.

Od ironickej horor found footage, ktorá sa navyše expanzívne rozpína do prostredia, čím radikálne nabúrava hranicu medzi filmom a realitou, cez komorné intervencie očakávajúce vstup a prítomnosť subjektu v neznámom prostredí, až po klamne usmerňované predpoklady a stereotypy vnímania, parazitujúce na divákových pochybnostiach sa tiahne spojnica medzi jednotlivými dielami. Touto spojnicou je určitá forma navigácie, topografická mapa zmyslových vnímaní, ktorých podstatou je zaujatie stanoviska k naučenému chápaniu vzťahov, pokus o nové definovanie zmyslovej orientácie a preverovanie limitov skutočnosti. Sedem dotykov prehodnocuje očakávania diváka a posúva ich za líniu, za ktorou už vidieť neznamená veriť.

Autori: Alena Bušíková, Peter Isteník, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Monika Reháková, Helena Veličová, Katarína Vidová
Kurátori: Roman Gajdoš a Katarína Vidová
Miesto konania: Bunker NG
Vernisáž: 5.5. 2011 o 17:00
Trvanie výstavy: 12.6. 2011

Výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov.

Rok: 
2011
Trvanie: 
štvrtok, 5 máj, 2011 - nedeľa, 12 jún, 2011
Kategória: 
Partneri: 
Roman Gajdoš, Alena Bušíková, Peter Isteník, Monika Reháková, Helena Veličová, Katarína Vidová
Lokalita: 

Back to Top