Smajlík

Ľudia z rodu Rómov – Leperiben
Nočné prehliadky hradu Strečno 2017

Projekt hravým spôsobom vysvetľuje históriu pravdepodobne prvého emotikona ,,smajlíka“ na svete, ktorý vznikol práve v Trenčíne. Čo je to smajlík? Jednoduchý piktogram ktorý niečo hodnotí, najčastejšie kladne alebo záporne. Mládež symbol pozná z prostredia sociálnych sieti. Po pozitívnych skúsenostiach z predchádzajúcich projektov – Digitálne graffiti, Sobí záprah, Digitálne mesto, sme sa rozhodli pokračovať vo vytváraní autorských digitálnych ,,hier“ určených špeciálne pre verejný priestor mesta Trenčín – projektovaných na fasády historických budov.

Dočasná intervencia z dielne TRAKTu (softvérová realizácia Pavol Soukal) oslovuje a zahŕňa účasť náhodných divákov, prevažne mládeže – okoloidúcich, ktorí tak často po prvý krát prichádzajú do kontaktu so súčasným vizuálnym umením. Takýto typ umenia lokálne galérie najmä z dôvodu nedostatočného technologického zázemia, reflektujú vo veľmi nízkej miere. Práve verejný priestor po zotmení ponúka početné i aktívne publikum. Autorský digitálny projekt je vyprofilovaný cez bežné dostupné herné zariadenia – wii, kinect, gamepad, ktoré poslúžia ako modulované technologické nástroje na priamu interakciu s divákom. Zaujímajú nás diela a interakčné vzťahy, ktoré priamo komunikujú s divákom a vťahujú ho do kontextu.

Jedinečná interaktívna grafická podobizeň mesta Trenčín zo 17. storočia.

Práca s lokálnymi historickými odkazmi, súčasným digitálnym dizajnom a osobným mysticizmom postaveným na príbehu „trenčianskeho smajlíka“ tvorí jasnú ideu projektu. Výslednú podobu diela určil tvorivý kreatívny proces, „brainstorming“ a práca s nájdeným historickým materiálom, ktorý bol osadený do nového kontextu – fasády budovy. Interaktívne umenie otvára pre mládež mesta Trenčín nové možnosti v spoznávaní softvéru (herné enginy – unreal game engine, blender game engine).

Projekt bol realizovaný dva sobotné večery 26. augusta a 2. decembra 2017 a bol podporený z grantového systému mesta Trenčín. Ďakujeme.