Park camp 3

Festival detí: Filmový svet
Kreatívny lab – kreatívna mládež
Dátum: 18/07/2016 - 23/07/2016
Rok: 2016
Mesto: Trebišov
Tagy: interaktívne umenie , intermédia , kemp , študenti , terénny výskum , verejný priestor , vernisáž , videoart , workshop , zvukové umenie
Spolupráca:
Koniareň
Lukáš Matejka
Štefan Oliš
Ján Ančic
Michal Murin
Filip Kmeť
Ján Krška
Martin Hreha
Matúš Gavorník
Martin Koniar
Jana Mikleová
Matej Ivan

Už v poradí tretí Park camp je ďalším projektom z prostredia v trebišovského mestského parku, ktorý po roku usporiadalo OZ KONTEXT (Peter Valiska-Timečko a Branislav Zurko) v termíne 18. – 23. júla 2016. Členovia TRAKTu Lukáš Matejka a Štefan Oliš sa tento krát zhostili úlohy lektorov, spolu s externým kolegom Jánom Ančicom. Park camp III. bol zameraný pre študentov vysokých umeleckých škôl a tématicky sa sústredil na videoart a sound art. Cieľom workshopu súčasného umenia vo verejnom priestore je vytvoriť diela, ktoré by reagovali priamo na špecifické prostredie parku (site-specific art), alebo tematicky odkazovali na priamy vzťah mestského a prírodného prostredia (verejné – súkromné, organické – anorganické, prírodné vs. technologické). Na projekte aktívne participovali, počas týždňa, študenti VŠVU v Bratislave, FVU AU v Banskej Bystrici a TUKE FU v Košiciach. Ambíciou organizátorov bolo pripraviť edukačné laboratórium, kde mladá generácia umelcov načerpá nové tvorivé podnety, skúsenosti a poznatky v oblasti aktuálnych a pokrokových stratégii súčasného umenia. Študenti sa naučili nové kreatívne postupy, experimentovali a vymenili si vzájomne skúsenosti, ktoré im môžu pomôcť v osobnom i umeleckom raste. Úvodný deň bol zameraný na exkurziu po parku na historickom traktore s odborným výkladom M.Urbana. Pojazdná prehliadka bola spojená s ochutnávkou slovenských tokajských vín. Druhý deň bol pripravený program (prezentácie platformy Koniareň a Intervencie – B.Zurko) a streda patrila prednáškam o zvuku (J.Ančic), umeleckých projektoch nielen vo verejnom priestore (L.Matejka a Š.Oliš) a histórii intermediálnych projektoch na našom území (M.Murin). Organizátori kládli dôraz hlavne na edukačnú stránku podujatia. Vo štvrtok si študenti pripravili verejnú prezentáciu svojej autorskej tvorby a v piatok bola súčasťou bohatého programu vernisáž výstavy Maroša Kontroša – Obrazozverectvo spolu so zvukovou performance od Milana Ladyku. Workshop mal svoje vyvrcholenie v spoločnej nočnej prehliadke novovytvorených diel určenej pre širokú verejnosť, ktorú uviedol a sprevádzal kurátor projektu Doc. Michal Murin.

Mestský park v sobotu večer ožil a ponúkol návštevníkom diela od mladých autorov. Ján Krška pripravil na Mauzóleum video mapping Realitta odzrkadľujúci súčasnú politicko – spoločenskú situáciu. FIlip Kmeť vytvoril zvukovú inštaláciu Dutiny a interaktívnu inštaláciu Ostrov, ktorú dokázal divák ovládať svojim pohybom po ostrovčeku. Inštalácia bola doplnená o projekciu na strome, ktorý je v strede ostrovčeka. Informácie zahŕňajúce všetko pre orientáciu po video a sound artových projektoch 3. ročníka Park Campu v Trebišove pripravili vo forme videoprojekcie na Pariči s názvom Infopanel – Filip Kmeť a Ján Krška. Matúš Gavorník s projektom zvukovej inštalácie Enter the Wild znázornil diverzity umelo vytvoreného prírodného prostredia v urbanistickom priestore a charakter panenskej prírody paradoxne vyjadrenej mechanickým pohybom elektrických strojčekov. Zvukovú inštaláciu vytvoril aj Martin Hreha. Zvukovo-športovo-svetelno-tanečná performance Trebishow+- je dielom Martina Koniara. Tancovanie a driblovanie basketbalovou loptou do rytmu hudobnej kompozície vytvorenej do zvukov nahraných v mestskom parku. Performer sa pohyboval počas noci v okruhoch po gaštanovej aleji a jeho pohyb bol  zvýraznený svetlami prichytenými na jeho tele. Myšlienkou bolo vytvoriť akýsi druh novodobého rituálu v priestoroch parku za pomoci elektronických zariadení. Diváci sa mali možnosť do performance zapojiť – performer im basketbalku prihrával. O audiovizuálny experiment vytvárajuci dialóg v priestore parku sa postaral Matej Ivan. Projekt využíva site specific spojenie psieho útulku, koncepcie lýščich honov, ktoré by sa mali v budúcnosti navrátiť do trebišovského parku s expozíciou poľovníctva a ochrany zveri miestneho múzea. Jana Mikleová vytvorila inštáláciu Pólo, ktorá odkazovala na dobové zápasy konského póla.

Nová Koniareň v nových priestoroch je nezávislý kultúrny priestor v Trebišove. Je spojením umeleckého laboratória, kultúrnej inštitúcie, komunitného priestoru a kolektívu aktivistov. Ateliérové priestory boli situované do areálu trebišovského kaštieľa v jednom z najväčších mestských lesoparkov na Slovensku, ktorého súčasťou sú záhrady, fontány, rybník, cyklotrasy, ale aj rôzne iné prírodné dominanty. V parku sa nachádza okrem Kaštieľa aj Mauzóleum Júliusa Andrássyho, Amfiteáter, zrúcaniny hradu Parič, vinné pivnice, francúzska záhrada a rôzne oddychové a rekreačné zóny.