Kino Passage

Playfield
Young art show 5
Dátum: 16/07/2012 - 16/07/2012
Rok: 2012
Mesto: Banská Bystrica
Tagy: filmový blok , projekcia , stanica , verejný priestor , videoart
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Mária Júdová
Štefan Oliš
Komunitná nadácia zdravé mesto

Podchod stanice evokuje uzavretý priestor malého kina. V tomto netradičnom priestore sa prezentuje študentský videoart, kde gro tvoria študenti z Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Obsahom videí sú rôzne témy od sociálnych, cez minimalistické zásahy vo verejnom priestore, až po gendrové, či skúmajúce vlastné ego. Dominantný je zmysel pre hodnoty a nezakrýva sa ani študentský duch pre rebéliu a zmenu sveta. 

Projekt sa snaží počas jedného dňa oživiť priestor podchodu stanice, prináša v obrazovej podobe reklamu, ako sme zvyknutý, no snaží sa priniesť kultúru pomedzi obyčajných ľudí, ktorí cestujú vlakom. Zameriava sa na komunitu cestujúcich, teda nevyčleňuje žiadnu vekovú, či spoločenskú  vrstvu. Inštalácia vo verejnom priestore sa snaží o prínos umenia k divákovi a zároveň sa pokúša vylepšiť priestor, v ktorom žijeme a zrušiť stereotyp šedi.
 
Na projekte sa finančne podieľa Komunitná nadácia zdravé mesto – YouthBank MaGNET. Za realizáciou sa podpisuje neformálna skupina v zložení Štefan Oliš, Lukáš Matejka a Mária Júdová, ktorí sú zároveň súčasťou občianskeho združenia TRAKT.