Interpellation

Videomapping na Hviezdnych nociach
Tretie gelnické iluminácie
Dátum: 18/10/2019 - 26/03/2021
Rok: 2019
2020
2021
Mesto: Banská Bystrica Bátovce Brno Žilina
Tagy: divadlo , hudba , intermédia , performancia , rezidencia , stanica , súčasný tanec , svetelné umenie , video prenos , vydavateľstvo
Na stahnutie: Plagát
Na stahnutie: Still Live_mikropublikácia
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Štefan Oliš
Fond na podporu umenia
Divadlo Pôtoň
SKOK!
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Tomáš "Panáčik" Moravanský
Simona Štangová
Miriam Budzáková
Nikola Majtánová
Barbora Janáková
Institut Institut
Dům umění města Brna
Stanica Žilina
Katarína Baranyai
Alexandra Mireková
Tomáš Polešenský
Lukáš Kubičina

Tanečná inscenácia INTERPELLATION je celovečerným úvodom medziodborového súboru scénických, výtvarných, literárnych diel vychádzajúcich z autorovho výskumu zaoberajúceho sa otázkou tela a telesnosti v kontexte súčasného tanca so zameraním sa na post-dance vo vzťahu k ideologickému priestoru. 

Koncept, choreografia, zvuk, scénografia, kostýmy: Tomáš Moravanský (INSTITUT INSTITUT, Panáčik) 

Interpretácia: Miriam Budzáková, Nikola Majtánová, Simona Štangová a ďalší 

Produkcia: TRAKT, SKOK! 

Projekt vznikol v spolupráci: INSTITUT INSTITUT, Dům umění města Brna, Brno Artist in Residence, Stanica Žilina Záriečie, Divadlo Pôtoň, Galerie TIC, Galerie XY, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně 

Medzi ideológiou a subjektom existuje akési dvoje puto: bez subjektov nie je ideológie, avšak tieto subjekty sú konštituované práve skrz ideológiu. Túto obojstrannú väzbu je možné nazývať interpeláciou. Existencia ideológie a interpelácie subjektu spolu bezvýhradne splývajú. Interpelácia je čímsi, čo má na život jedinca a na konštrukciu jeho identity ako subjektu stály, hoci nie vždy rozpoznateľný vplyv.  
 
Predstavme si prechádzajúce sa indivíduá. Niekde (zvyčajne za ich chrbtom) sa ozve interpelácia, „Hej, vy tam! “Jeden z oných jedincov (v deväťdesiatich percentách prípadov je to ten/tá, na koho interpelácia mieri) sa otočí, pretože verí, tuší, vie, že sa jedná o neho, a teda uznáva, že ten, na koho interpelácia mieri, je skutočne on. Existencia ideológie a interpelácie indivíduí ako subjektov je jednou, a tou istou vecou. Interpelácii sme vystavovaní kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok – aj keď si myslíme, že sa ocitáme zvonka ideológie, sme v skutočnosti stále v jej vnútri. 
 
Premiéra INTERPELLATION je semiotickou pohybovou hrou, akýmsi hybridom, podmieneným tvarom na pomedzí inštitucionálnej kritiky a storytellingu pre tri tanečníčky. Môže byť prezentované v rôznych formálnych podobách a kontextoch. Reflektuje a odhaľuje procesy svojho vzniku, pričom ale nie je dielom popisným ani vysvetľujúcim. Pozoruje vzťahy identít a neľudských súcen v hierarchických štruktúrach na úrovni jazyka choreografie. Práve jazyk totiž umožňuje zaručiť interpelácii jej konkrétnu povahu a schopnosť sa obracať ku konkrétnym individuám, ktoré transformuje na konkrétne subjekty. 

V rámci premiéry bude uvedená aj mini odborná publikácia, ktorá vzniká priamo k predstaveniu. Po premiére prebehne tiež diskusia. 
 
Autorom / režisérom projektu je Tomáš Moravanský, pôsobiaci na poli intermediálnej, post-konceptuálnej a dramatickej tvorby. Moravanský je absolvent ateliéru Intermedia FaVU VUT, kde v súčasnosti je na doktorandskom štúdiu pod vedením Václava Magida. Je vizuálny a zvukový umelec, skladateľ, choreograf, filmový a scénický režisér, dramaturg, fotograf a mediátor. Vo svojej práci často rozpracováva motív osobnej, emocionálne zafarbenej expresie na konceptuálnom pozadí a ako autor sa hlási k línii tzv. „romantického konceptualizmu“. Jeho tvorbu sprevádzajú kriticko-analytické reflexie s oporou v odbornej literatúre, filozofii, sociológii a tiež psychoanalýze. Je spoluzakladateľ skupiny INSTITUT INSTITUT (2018), pod pseudonymom Panáčik pôsobí ako hudobník a skladateľ. Tvorí v cykloch a sériách, kedy strieda formálne prístupy na základe obsahu a vlastného vývoja, často so zámernou sebairóniou a humorom. Pracuje s témami každodennosti, psychológie pohybu, intelektuálnym vlastníctvom a kultúrou individualizmu vo vzťahu k fenomenológii a politikám ideologického priestoru.

Work in progress: 3. – 8. 1. 2020 / Žilina, Stanica

Work in progress: 16. – 18. 2. 2020 / Brno, Dom Umenia

Work in progress: 22. – 29. 2. 2020 / Bátovce, Divadlo Pôtoň

Work in progress: 22. – 25. 3. 2021 / Banská Bystrica, Záhrada CNK

Premiéra: 26. 3. 2021 o 19:00 / Banská Bystrica, Záhrada CNK

Facebook event na nasledujúcom odkaze.

Zdroj fotografii: kolektív autorov projektu a Katarína Baranyai.

Recenzia inscenácie: https://mloki.sk/hej-vy-tam/

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.