SKOK!

SKOK! je občianské združenie so zameraním na oblasť fyzických umení – súčasný tanec, fyzické divadlo a ďalšie divadelné formy vychádzajúce z práce s telom. Vzniklo v roku 2011. V prvom rade je našim záujmom mapovať dianie na slovenskej scéne na poli fyzických umení a skvalitňovať informovanosť verejnosti o tomto druhu umenia, ktorému sa u nás nevenuje veľká pozornosť.

SKOK! organizuje vlastné aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície fyzických umení a k rozvoju podmienok pre tvorbu, výskum a prezentáciu týchto umení na slovenskej kultúrnej scéne a v zahraničí. Záleží nám predovšetkým na priblížení a prehĺbení vnímania fyzických umení slovenskej širokej verejnosti a preto ponúkame cykly seminárov pre verejnosť formou neformálneho vzdelávania – tzv. W ktoré je prepojené spriblížením práce umelcov divákom aj cez aktivity prinášajúce možnosť priameho kontaktu s umelcami a ich tvorivou prácou – diskusie po predstaveniach, tzv. „showings“ – ukážky tvorivého procesu v niekoľkých jeho štádiách ešte pred uvedením premiéry, možnosť byť súčasťou tvorivého procesu.