Festival francúzskych filmov Trenčín

Workshop W1
Multiplace.tv

TRAKT pripravil v rámci Festivalu francúzskych filmov Trenčín trojicu projektov. VJ projekcia na fasáde budovy – Domu armády prebiehala po zotmení. Okrem projekcie sme realizovali aj ikonický videomapping – interaktívnu inštaláciu v Synagóge a autorská dvojica Enfin Seuls predstavila tanečnú performanciu Munnie.

 

ENFIN SEULS

Novovzniknutá platforma súčasného tanca Enfin seuls sa predstaví premiérovo v Trenčíne so svojím projektom Munnie.

IKONICKÝ MAPPING

Interaktívna projekcia, ktorá reaguje na aktuálnu výstavu ikon Mikuláša Klimčáka.

 

Festival francúzskych filmov – podujatie s dvojročnou periodicitou je jedným z výsledkov dobre fungujúcich priateľských a partnerských vzťahov medzi mestami Trenčín a Cran-Gevrier od roku 1992.  Okrem filmového festivalu si partnerské mestá pravidelne vymieňajú nielen svoju kultúru, ale uskutočňujú aj najrôznejšie výmenné  pobyty zamerané na všeobecné i konkrétne otázky v oblasti urbanizmu, zaujímavé otázky z oblasti verejnej správy, občianskej demokracie, tretieho sektora, stretávajú sa na spoločne organizovaných odborných konferenciách,  veľmi produktívna je spolupráca škôl, predovšetkým Gymnázia Ľ. Štúra a Lýcea Charlesa Beaudelaira. Udalosťou roka je však vždy filmový festival, ktorý sa recipročne koná v Cran-Gevrier (Festival slovenských, resp.európskych filmov) a v Trenčíne (Festival francúzskych filmov).

Festival francúzskych filmov v Trenčíne je jediný festival propagujúci čisto francúzsku kinematografiu na Slovensku. Nemá ambíciu konkurovať bratislavskému Festivalu frankofónnych filmov a jeho dramaturgii predstavujúcej filmovú produkciu kinematografií rôznej frankofónnej proveniencie. Chce smerovať skôr k jeho doplneniu samostatnou, osobitou dramaturgiou a atmosférou, ku ktorej sa postupne prepracúva. Snahou organizátorov je poskytnúť divákom tú najkvalitnejšiu  filmovú produkciu z dielne francúzskych filmových tvorcov v priateľskom prostredí art-kina Metro a zaujímavé sprievodné akcie komorného či klubového charakteru, ktorými bude počas festivalu žiť centrum mesta.    

Počas predchádzajúcich 7 ročníkov v Trenčíne (prvý sa konal v roku1996) si takmer 18 000 divákov pozrelo na 133 predstaveniach spolu 88 filmov. Trenčín pritom  navštívilo cca. 160 reprezentantov mesta Cran-Gevrier, francúzskej ambasády na Slovensku, rôznych združení a umelcov.  Okrem filmov k nám Francúzi doviezli 11 výstav, projekcie videofilmov a animovaných filmov, predstavenia divadelných a hudobných skupín.