Trenčín kandidát EHMK 2026

Film square 2020
Online Raster: Štefan Oliš a občianske združenie TRAKT
Dátum: 01/03/2020 - 31/12/2020
Rok: 2020
Mesto: Trenčín
Tagy: komunita
Na stahnutie: BID-BOOK-EHMK-TN-2026-SK
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Štefan Oliš
Mesto Trenčín
Martin Dorot
Terina Barčáková
Veronika Sučanská
Alexander Topilin
Barbora Janáková
Lenka Kuricová
Luisa Szabo Kočiš
Peter Kohout
Matej Kukučka
Lýdia Pribišová
Ivana Santová

Formát Európskeho hlavného mesta kultúry bol vytvorený už v roku 1983 Melinou Mercouri (neskôr gréckou ministerkou kultúry), ktorá mala pocit, že sa kultúre v danej dobe nevenuje dostatok pozornosti. Verila, že kultúra je tým správnym prostriedkom nielen na otvorenie dialógu na dôležité témy, prepájanie jednotlivých národov a kultúr, ale aj nástrojom na rozpumpovanie ekonomiky, či podporu diverzity. Program Európske mesto kultúry sa začal v lete roku 1985, pričom prvým držiteľom titulu boli Atény. Počas nemeckého predsedníctva v roku 1999 bol program Európske mesto kultúry premenovaný na Európske hlavné mesto kultúry a tento názov zostal až do dnešných dní.

O čom je Európske hlavné mesto kultúry? Myšlienka formátu je jednoduchá. Každý rok dostanú dve mestá v dvoch štátoch (jedno staršie členské a jedno nové v rámci EÚ) možnosť stať sa Európskym hlavným mestom kultúry. Kultúrou sa nemyslí len umelecký program, ale aj celková kvalita života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu, kultúru a aktívny verejný život. 

​Zároveň sa vytvorí bohatý kultúrny program plný výstav, koncertov, komunitných podujatí, multižánrových festivalov a umenia zo všetkých disciplín na celý rok. Mesto ožije kultúrou, revitalizuje sa a zaradí sa na kultúrnu európsku mapu. Program si dáva za cieľ posilniť európsku identitu a hodnoty, spoznávanie bohatého kultúrneho dedičstva každého členského štátu a podporu jednoty medzi nimi.

Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu presahujúcemu hranice daného štátu. Buďme aj my ďalším mestom, ktoré vďaka EHMK vyrastie.  Viac informácií nájdete na oficíalnej stránke ECoC

TRAKT je súčasťou komunity projektu EHMK, konkrétne umelci Lukáš Matejka a Štefan Oliš. Viac o komunite sa dočítate na nasledujúcom odkaze.

Niekoľko mesiacov tím „Trenčín 2026“ pripravoval 60 stranový Bid Book. Táto kniha predstavuje projekt, s ktorým sa naše mesto bude uchádzať o kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Vytlačený projekt v anglickom jazyku slávnostne odovzdali 14. decembra 2020 na Ministerstve kultúry SR. Na začiatku februára tím čaká obhajoba projektu pred Európskou komisiou. Vo februári 2021 sa mesto Trenčín dozvie, či postupuje do druhého kola a bude svoj projekt rozširovať o ďalšie časti, vďaka ktorým by sme mohli uspieť ako finalista Európskeho hlavného mesta kultúry.

NEBOJME SA ROZVÍJAŤ NAŠU ZVEDAVOSŤ

Projekt, ktorý tím nazval Cultivating Curiosity (prel. pestovanie zvedavosti), je zatiaľ vydaný v anglickom jazyku, jeho slovenská verzia sa práve pripravuje. Bid Book pozostáva z 9 kapitol. V nich podrobne rozoberá víziu a ciele projektu, umelec-ký koncept programov, ako aj prínos pre Európu, silné a slabé stránky projektu, financovanie, zapájanie verejnosti či schopnosť projektu fungovať v ďalších rokoch. „Snažili sme sa čo najviac zachytiť podstatu a potenciál nielen Trenčína, ale aj celého Trenčianskeho kraja,“ hovorí Lucia Dubačová, manažérka projektu. „Cultivating Curiosity je vlastne výzva k tomu, aby sme sa nebáli rozvíjať našu zvedavosť a vede-li sa pozerať na veci aj z druhej strany.“  Vizuál Bid Booku ako aj grafickú identitu projektu vytvoril talentovaný mladý trenčiansky grafický dizajnér Martin Pyšný.

PROJEKT SPOJIL MNOŽSTVO ĽUDÍ 

Tím „Trenčín 2026“ si v projekte stanovil niekoľko veľmi dôležitých cieľov, akými sú napríklad dostať Trenčín do povedomia Európy, podporovať občianske aktivity a zamerať sa aj na participáciu vylúčených skupín obyvateľstva, kultivovanie verejného priestoru, ako aj environmentálne tematiky. Do procesu písania projektu sa zapájali desiatky občanov a expertov z rôznych odvetví. „Sme veľmi šťastní, že sme mohli na projekte spolupracovať s expertmi a umelcami z rôznych sfér. Veľkou pomocou nám bola  Ilona Németh, s ktorou sme projekt konzultovali, ale napríklad aj umelkyňa Kateřina Šedá, Lýdia Pribišová ako aj umelci z Trenčína, akými sú Vlado Kulíšek či združenie TRAKT,“ hovorí Lenka Kuricová, ktorá pracovala na vytváraní umeleckého programu. „Všetkých, ktorí sa do procesu zapojili, môžete nájsť na našom webe www.trencin2026.sk. Bez ich pomoci by to bolo omnoho náročnejšie.“ 

Tím sa momentálne pripravuje na ústne obhajoby projektu. Okrem Trenčína sa o kandidatúru uchádzajú aj ďalšie mestá, ako napríklad Trnava, Nitra, Žilina, Prešov, Hlohovec a iné. Cieľom projektu Európske hlavné mesto kultúry je pomôcť mestu, ktoré tento prestížny titul získa, vyrásť. Rieši kultúru ako celok, teda nielen umelecký program, ale aj celkovú kvalitu života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu a aktívny verejný život. Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál, a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu doma aj v zahraničí. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Trenčín 2026.