Posprejovaný Župný dom

Extrakt festival
Ľadová plocha ožila

Dňa 20. mája 2017 sa konala po celom území Slovenska tradične Noc múzei a galérii. Výnimkou nebola ani Nitra. V priestoroch Nitrianskej galérie – Župný dom si mohli diváci vychutnať až do polnoci viaceré výstavy. Po zotmení od 21.00 do 23.00 sa uskutočnilo Digitálne graffiti z dielne TRAKTU priamo na nádvorí galérie. I počas nepriaznivého počasia diváci sprejovali – maľovali – kreslili – písali po fasáde budovy. Vznikli viaceré zaujímavé dočasné digitálne kresby za čo aktívnym deťom i dospelým patrí vďaka.