Národný deň Slovenska na EXPO Dubaj

Farby zvukov
Fulla goodbye party
Dátum: 27/01/2022 - 27/01/2022
Rok: 2022
Mesto: Dubaj
Tagy: 3D , abstrakcia , animácia , cestovný ruch , folklór , galavečer , hudba , koncert , pod holým nebom , projekcia , VJ
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Ministerstvo hospodárstva SR
Mertel agency
Filip Jančík
SĽUK
Billy Barman
Jana Kirschner
Eva Rybárová
Slovak folklore

Slovensko sa na najväčšom medzinárodnom podujatí EXPO odprezentuje aj počas špeciálneho národného dňa. Ten sa uskutoční 27. januára 2022 v areáli EXPO2020 a nebudú pritom chýbať slovenskí umelci či oficiálna delegácia Slovenskej republiky, ktorej súčasťou bude napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová. Jedinečná slovenská šou na veľkolepom pódiu Jubilee stage v Dubaji.

Rieka ako idea slovenského národného dňa

Voda hrá veľkú úlohu v našich životoch a keďže na Slovensku máme najväčšie zásoby pitnej vody a množstvo vodných tokov, stala sa aj táto životne dôležitá komodita témou nielen nášho slovenského pavilónu, ale bude hlavnou ideou aj nášho národného dňa na EXPO2020. Rieky sú slovenské prírodné bohatstvo. Pripájajú a spájajú svoje pramene a rovnako aj národný deň ponúkne prelínanie tradičných a moderných prvkov. Voda a jej rôzne podoby a nálady, ako aj plynulý tok sú úctou k našim tradíciam v kombinácii s odvážnymi nápadmi.

Slovenský pavilón preto všetkých pozýva zažiť koncept umeleckých vystúpení postavený na multižánrovej spolupráci talentovaných umelcov, ktorí sa navzájom kreatívne dopĺňajú a plynulo prelínajú. Cieľom je priniesť nevšedný umelecký zážitok zo Slovenska, hrdo ukázať svoje tradície a prezentovať odvahu a talent slovenského ľudu a posúvať ich do moderného sveta. Nebudú chýbať hudobné a tanečné zložky, tradičné slovenské hudobné nástroje, farebné kostými za pomoci tematických projekcií. Na pódiu dubajského Jubilee stage postupne predstaví svetu slovenských umelcov moderátor Bruno Ciberej.

SĽUK bude sprevádzať diváka i umelcov celým programom. Rôzne hudobno-tanečné variácie súboru sú okrem umeleckej hodnoty i dramaturgickým prísľubom, že divákovi sa jeho vystúpenia nezunujú. Fúzia tradície a moderných prvkov je v tomto prípade dokonale naplnená, rovnako ako motív plynutia celého galaprogramu ako voda Váhu, i motív cesty tradície do moderného sveta. SĽUK nie je len o speve a tanci, prostredníctvom neho komunikujeme divákom krásu našich tradícií, farebnú hravosť, i príbehy slovenského ľudu, ktoré sú naším vzácnym dedičstvom.

Spojenie tradičného hudobného umenia resp. hudobného nástroja s modernými aranžmánmi a využitím efektných vizuálnych prvkov priniesie mladý slovenský husľový virtuóz Filip Jančík. Nebude tak chýbať precízna hra a známa svetová tvorba, do ktorej budú zakomponované tradičné prvky (fujara, cimbal). Filipov hudobný talent spočíva v schopnosti prearanžovať tradičné slovenské skladby do moderného znenia tak, aby sa s jeho tvorbou identifikovalo slovenské publikum. Zároveň jeho osobnosť v spojení s talentom je natoľko zaujímavá, že mu to na stagi “svedčí” rovnako samému, ako s jeho kapelou, i s krojovaným zborom SĽUKU.

Billy Barman je moderná slovenská kapela, ktorá je v žánri jemne indie rock-popu úplne doma, vo svetovom kontexte nosí zároveň “niečo slovenské”: či už sú to hravé texty alebo pohoda, do ktorej dokážu svoje publikum dostať. Špeciálnu slovenskú esenciu prináša do ich tvorby 5 nádherných speváčok zo SĽUKU, ktoré posunú tento projekt na výnimočný level so špecifickým, chytľavým a ľahko identifikovateľným feelingom.

Jana Kirschner so svojím nesporným hudobným talentom, profesionálnymi medzinárodnými skúsenosťami, autentickým prejavom a dievčenskou charizmou predstavuje dokonalú fúziu nárokov na “slovenskosť” i “svetovosť” zároveň. Výnimočnosť jej tvorby nespočíva len v precízne napísaných slovenských textoch, aranžmánovej pestrosti a zreteľných ľudových prvkoch, ale i v neokázalej hravosti a úprimnosti, ktorou si získava priazeň publika. Janin hudobný temperament efektne doplnia tanečnice zo SĽUKU, aby spoločne priniesli na stage silný ženský element a energiu.

Vizuálne projekcie do galaprogramu pripravil digitálny výtvarník Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. zo združenia TRAKT. Vo voiceovery boli použité zábery z krásneho projektu Slovak folklore. Ďakujeme.