Young art show 6

H&M Rezidencia Praha
H&M Rezidencia Wroclaw

Projekt Young art show v koncepcií Mgr. art. Martina Ševčoviča tradične poskytuje priestor mladým talentom, študentom, či absolventom vysokých škôl s umeleckým zameraním na prezentovanie svojich umeleckých prác širokej verejnosti. Stretli sa tu diela výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Bulharska, Indie a USA. Návštevníci mali možnosť priblížiť sa súčasnému umeniu prostredníctvom širokého spektra techník umeleckého spracovania rôznych tém.

Martina Hudečková predstavila svoje misky z liateho porcelánu, pre ktoré bol námetom obľúbený motív maliara Reného Margritta, obloha a nekonečný priestor. Spomedzi vystavujúcich ruských fotografov vynikali napríklad fotografie od Angeliny Vorobyevy, či Nikity Litvinenko, ktoré zaujali svojou sofistikovanou kompozíciou a detailami, hoci zachytávali zväčša jednoduché momenty každodenného života. Netradičnú techniku, akryl na dreve, zvolila Kristína Mésaroš pri svojom obraze „Psie dni“, kde hodnoverne vyobrazila ponurú atmosféru mrazivých zimných tájg. Výraznou prácou bol tiež linoryt s názvom „Rozklad“, ktorého autorka Klaudia Bulantová dbala na precízne spracovanie každého detailu rozkladajúcej sa ženy, pri čom sa popasovala s formátom 230×150 cm. Bohaté zastúpenie tu mala aj maľba, kde bol výrazným prvkom „Obraz obrazu“ Veroniky Opavskej, ktorý bol inšpirovaný lesom a ako techniku si autorka zvolila prerezávanie akrylových vrstiev, kde sa synchrónne bili teplé a studené farby, čo malo za následok chaotický výsledný efekt diela. Naopak úroveň projektu narúšali diela ako fotografia „Voda v ušiach“ od Zuzany Knězekovej, alebo Re-portrét Patrície Todoran, vďaka ktorým bol vytvorený frapantný kontrast v porovnaní s dielami s väčšou výpovednou hodnotou. Pôsobili prvoplánovo, bez snahy o hlbšie zamyslenie a nešetrili na gýčovitosti spracovania a námetu.

Keďže zámerom organizátorov bolo vzbudiť záujem ľudí o mladé umenie, práce neprešli nijakou žánrovou, či námetovou selekciou a teda si každý medzi nimi mohol nájsť niečo, čo ho oslovilo. Vernisáž, ktorá sa konala v priestoroch Domu umenia v Piešťanoch, zahájila módna prehliadka, kde svoje kolekcie predstavili Andrejka Pojezdálová, Renáta Barancová, Veronika Kostková, Petra Pršová a absolventky odevného dizajnu na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Show bola doprevádzaná videoprojekciou z dielne TRAKTu a vystúpením mladého rappera Vladisa. Vzápätí po skončení prehliadky sa návštevníci presunuli do výstavných priestorov Domu umenia, kde na nich čakalo pohostenie v podobe rôznych špecialít. Young Art Show, sa snažia organizátori pasovať do úlohy prestížnej medzinárodnej výstavy a tak aj po stránke cateringu je zjavná snaha o vysoký štandard. Tento zámer organizátori rozhodne naplnili i keď niekedy je menej viac a podobné sprievodné podujatia by nemali zatieňovať skutočné umenie. Podujatie tohto typu je však z veľkej časti spoločenskou udalosťou v podobe multižánrového banketu než výstavou a preto každá súčasť programu má dôležitú úlohu pri budovaní celkového dojmu.

Projekt ako taký dal účastníkom určite podnet k diskusií o ideách obsiahnutých v dielach. No pri strete tak rozmanitého sortimentu prác, s absenciou verbálnej, či písomnej obhajoby konceptu zo strany autora, je prirodzenou reakciou publika zamýšľanie sa nad implicitnou časťou diela. Tu môže dôjsť k mylnému uchopeniu myšlienok obsiahnutých v prácach s nezreteľným výstupom. Práve táto časť komunikácie autora s verejnosťou prostredníctvom umeleckého diela má za úlohu vzdelať diváka, poučiť ho, či poukázať na určité témy, pri čom kladie dôraz tiež na estetickú stránku svojej výpovede.

Monika Mahútová