Deň európy a digitálne graffiti

Filmový večer s Marekom Janičíkom
Ľudové graffiti

Deň Európy dňa 9.5.2016 sa uskutočnil tradične na Hlavnom námestí v Bratislave. Na jednom pódiu sa stretli skvelé kapely Fragile a Fallgrapp, ktoré vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru. Na hlavnom pódiu sa taktiež vystriedali záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine i v ďalších európskych jazykoch. Okrem hudby divákov oslovil aj sprievodný program plný kvízov, súťaží a kreatívnych aktivít súvisiacich s EÚ. Organizátormi osláv dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR. Partnermi podujatia sú Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a mesto Bratislava.

Digitálne graffiti z dielne TRAKTu boli vyvrcholením – prekvapením večerného programu na ktorý sa prišlo pozrieť mnoho miestnych i cezpoľných divákov. Audiovizuálna šou pri ktorej „digitálny writer“ sprejoval po fasáde Jezuitského kostola – Najsvätejšieho spasiteľa názvy všetkých členských krajín EU. Tento audiovizuálny performance bol snímaný a prostredníctvom kamery real-time a tak ho mali možnosť vidieť diváci aj pri hlavnom pódiu. Na digitálnom projekte vo verejnom priestore spolupracovala pod kreatívnou supervíziou Mgr. art Lukáša Matejku, ArtD. (TRAKT) trojica mladých umelcov Michaela Mašanová, MgA. Peter Štuller a Pavol Soukal (TRAKT).