Performance workshop

Workshop Aktivity interaktivity
Playfield

Niekoľkodňoví performance workshop sa uskutočnil v apríli 2012 na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. Kedže táto škola ide so súčasným trendom na poli výtvarného umenia i remesla a vychováva nádejných budúcich umelcov i budúcich poslucháčov vysokých škol s umeleckým zameraním, workshop sa uskutočnil práve tu. Lektorka a iniciátorka workshopu Michaela Bottková (TRAKT), v rámci svojej pedagogickej praxe pracovala so študentmi tretích a štvrtých maturitných ročníkov Strednej umeleckej školy v Trenčíne a venovala sa viacerým možnostiam a prístupom výučby akčnej tvorby a performance umenia.

Keďže osnovy vyučovacieho procesu pre umelecké triedy stredných škôl na Slovensku akčné umenie ako predmet nezahŕňajú, počas tohto workshopu rozdelila lektorka hodiny na teoreticky edukačnú časť histórie akčného umenia (v kontexte svetového a slovenského umenia) a druhá polovica bola venovaná praktickým cvičeniam najmä vo verejnom priestore. Tieto cvičenia napomohli študentom v rozvíjaní vlastného vnímania, predstavivosti a kreatívneho myslenia a poslúžili ako pomôcka pre autorské performance projekty. V záverečný deň bolo vybratých niekoľko študentských nápadov, ktoré vyplynuli samovoľne z celkového edukačného a praktického vyučovacieho týždňa a tie sa následne zrealizovali. Študenti pracovali v skupinách a taktiež s členmi občianskeho združenia TRAKT, ktoré ponúklo technickú podporu a zaznamenávalo tvorivé akcie v historickom centre mesta Trenčín na videokamery a fotoaparáty. Nazbieraný materiál z akcií, ktoré boli nepretržite realizované niekoľko hodín, bol následne študentmi postprodukovaný v priestoroch školských výpočtových laboratórií. Študenti sa rozdelili do štvorčlenných skupín a každá skupina vytvorila jedno uzavreté umelecké dielo, ktoré bolo podpísané ako kolektívny autor. Konečné dokumentácie akcií a harmonická medziročníková spolupráca študentov boli úspešným výsledkom niekoľkodňového workshopu.