DVD Videoart zo Slovenska

Vianočná iluminácia mestskej veže
Filmy v ateliéry

VIDEOART FROM SLOVAKIA (2013) tak znie nová DVD kompilácia, ktorú vydáva na začiatku februára 2013 občianske združenie TRAKT. DVD kompiláciu kurátorsky zostavili Mgr. art Lukáš Matejka a Doc. MgA. Ing. Michal Murin ArtD. Disk obsahuje 26 videoartových diel z Akadémie umení v Banskej Bystrici, v celkovej dĺžke 1 hodina 23 minút.

Zastúpení autori a ich diela: Lukáš Matejka: 20m / Radovan Bries: Light and digital / Juraj Ondráš: Aut´OR / Barbora Darmová: Cyberspace / Martin Palkov: Game / Lukáš Matejka: Digital sculler / Matej Ivan: Borderline / Jozef Pollák : Horizon / Mária Júdová: Our silent Conversation / Stanislav Veselovský : Reality Digital – Digital Utopia / Ondrej Vozárik : Time / Ivana Kohlhammerová : Anytime / Matej Ivan : … / Milan Mazúr ml. : Past / Peter Kollár : Politics / Matej Ivan : Contact / Hernich Banáš : Lili / Milan Mazúr ml. : My night known / Martin Sabol : Swallows / Lukáš Matejka : Transfer / Jozef Pollák : We Europeans / Martin Škubník : Jason Liberty City / Ondrej Vozárik : Outdoor communication / Henrich Banáš : Bag life / Tomáš Rafa : EURO2012 / Matej Myslovič : We Europeans