Dust

Kamufláž
Novodubnické graffiti
Dátum: 17/09/2018 - 23/09/2018
Rok: 2018
Mesto: Mexico City
Tagy: digitálne umenie , nové médiá , performancia , súčasný tanec , virtuálna realita
Na stahnutie: dust_presskit_press_release (pdf)
Spolupráca:
Fond na podporu umenia
Mária Júdová
Andrej Boleslavský
Patricia Okenwa
Soňa Ferienčíková
Roman Zotov
Miles Whittaker
Demdike Stare
Carmen Salas

DUST je zážitok v prostredí virtuálnej reality, ktorý ponúka divákom možnosť vzhliadnuť tanec z pohľadu prachovej častice poletujúcej v priestore. Je vytvorený so zámerom premeniť spôsob, ako ľudia vnímajú a zakúšajú súčasný tanec, ale rovanko i telesnosť ako takú, čas a priestor. Diváci sa pomocou VR headsetu (okuliarov pre virtuálnu realitu), majú možnosť ocitnúť v bezprostrednej blízkosti tanečníka a vnímať performance z rôznych perspektív. DUST je demonštráciou toho, čím sa tanec, performance, film a zvuk môžu stať v budúcnosti virtuálnej reality.

DUST umožní človeku nielen stať sa súčasťou tanečného predstavenia, ale takisto, sa vznášať ako prachová častica. Silnú inšpiráciu predstavovalo vedomie, že takmer všetky prvky na Zemi, vrátane tých, ktoré utvárajú naše telo, vznikli z hviezdneho prachu. Dielo je inšpirované týmito večnými časticami, ktoré boli na neuveriteľne krátky okamih súčasťou našich tiel, no rovnako i motívom nemysliteľného sveta opísaného v knihe Eugena Thacker In the Dust of This Planet. DUST za pomoci digitálnych technológií mení naše vnímanie tela, priestoru a času a mieša skutočné a virtuálne svety tak, aby vytvoril nové prostredie. Fyzické a digitálne koexistujú a interagujú v reálnom čase. Kombinuje živý prenos s volumetrickým záznamom tanca a virtuálnym prostredím. Sprostredkováva tak vizuálne, fyzické a emocionálne vtiahnutie do deja. Preskúmava inovatívne formy zapojenia divákov a spôsoby vytvárania nových naratívov skrze kreatívne spojenie performatívneho umenia a nových médií.

 

Andrej Boleslavský | koncept, dizajn, tvorba

Mária Júdová | koncept, dizajn, tvorba

Patricia Okenwa | NMC | choreografka

Soňa Ferienčíková | tanečnica

Roman Zotov | tanečník

Miles Whittaker | Demdike Stare | hudobník

Carmen Salas | kreatívna produkčná

 

Mária Júdová a Andrej Boleslavský, sú umelecký pár, ktorý preskúmava kreatívny potenciál technológií už vyše desať rokov. Ich práca kombinuje tanec a technológie, participatívnu performance, skúma možnosti tela, času a priestoru. Často pracujú v úzkej spolupráci s performermi, tanečníkmi a choreografm, zaujímajú o kombinovanie choreografického myslenie a digitálneho umenia, aby tak vytvorili bohatšie a zmysluplnejšie skúsenosti.

 

Prezentácia 17-23.9.2018 v Laboratorio Arte Alameda, Mexico City, MX

Medzinárodnú prezentáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V spolupráci s TRAKT

 

Projektová stránka http://vrdust.org.uk/