Novodubnické graffiti

Dust
Hudba sveta

Interaktívne umenie pre širokú verejnosť s názvom Novodubnické graffiti sa uskutočnilo dňa 2. júna 2018 na Mierovom námestí v Novej Dubnici. Umelci z občianskeho združenia TRAKT v zložení Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. a Pavol Soukal pripravili koncept svetelnej projekcie na jedinečnej architektúre od Jiřiho Krohu. Diváci mali možnosť na vlastnej koži (pomocou interaktívneho spreja) vyskúšať tvoriť – kreovať vizuálne ornamenty. Recyklácia starých vzorov umožnila divákom v reálnom čase ich skladanie do novej súčasnej podoby. Vznikalo tak počas celého večera mnoho zaujímavých svetelných malieb. Ornamenty boli zozbierané priamo z priečelí a fasád mesta Nová Dubnica. Tie boli následne pomocou postprodukcie zdigitalizované. Napriek krátkemu prerušeniu podujatia prietržou mračien bolo interaktívne dielo príjemným spestrením programu osláv 61. výročia Dni mesta Nová Dubnica. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Nová Dubnica. Ďakujeme.