poNOIR & Atopic

Rodinné striebro II.
Galavečer SAWRR
Dátum: 05/02/2020 - 12/03/2020
Rok: 2020
Mesto: Banská Bystrica Bratislava Brezno Košice
Tagy: digitálne umenie , hudba , projekcia , súčasný tanec , umenie a technológie
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Michaela Nezvalová
Lucia Bielik
Michaela Šeligová
Veronika Šmírová
Ján Gonda
Jozef Smutný
Matej Smutný
Katarína Hitzingerová

Ideou ATOPIC súčasného tanečného predstavenia je téma atopic vo vzťahu k sebe samému a ovplyvňovanie psychického stavu na základe diagnózy “atopický exém”.

poNOIR je súčasná tanečná performancia. Zlúčenie sa do jedného celku. Zblíženie, zjednotenie v jedno telo, dušu a tak súbežne vytvárať symbiózu. Súvislosť, súvis, spojitosť…. To všetko čo nás ponorí do hĺbky a prinesie nám rôznorodý pohľad na skutočnosť, ktorá sa nám mení priamo pred očami.

Jedinečná fúzia dvojice projektov súčasného tanca sa uskutoční:

5. 2. 2020 v Synagóge Brezno,

20. 2. 2020 v koncertnej sále Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici,

10. 3. 2020 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici (preložené na neurčitý termín),

11. 3. 2020 v Kulturparku v Košiciach (preložené na neurčitý termín) a projekt zavŕši

12. 3. 2020 v Štúdiu 12 v Bratislave (preložené na neurčitý termín).