videoart

Videoart je možné charakterizovať ako postup využitia digitálnych technológií a multimédií a s nimi spojených výtvarných postupov a techník pre vznik umeleckého diela. Najčastejšie ide o využitie počítačovej grafiky, digitálnej fotografie, videá a animácie alebo ako výsledok tohto postupu. Videoart zastupuje všetky výtvarné diela, ktorá sprostredkovávajú pohyblivý obraz rozprestretý v čase, vytvorený na digitálnom či analógovom prístroji. V tomto význame, bez ohľadu na použitú technológiu, možno výtvarný videoart odlíšiť od klasického filmu, ktorý je väčšinou založený primárne na „vizualizácii určitého príbehu či deja“, na hercoch, dialógoch alebo monológoch, kým videoart je založený na využití a kombináciu najrôznejších výtvarných výrazových prostriedkov.

Ide o typ umenia, ktoré sa zakladá na pohyblivých obrazoch poskladaných z animácií, séria krátkych záberov, prípadne audio dát, tiež video vizuálne umenie. Historici a kurátori umenia chápu videoart ako súčasť etapy, ktorým si prešlo výtvarné umenie od polovice šesťdesiatych rokov až do rokov deväťdesiatych, kedy významná časť umelcov začína experimentovať s videom, analógovými videokamerami a neskôr aj ďalšími technickými zariadeniami zachytávajúcimi obraz (digitálne fotoaparáty, digitálne videokamery, mobilné telefóny, webkamery) a svoju tvorbu následne vystavuje v galériách (videoperformance, video inštalácie).

22. novembra 2015

Noc noc’10

Multimediálnu umeleckú show pod názvom NOCNOC´10, v priestoroch Východoslovenskej galérie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérii, zažili všetci milovníci umenia, ktorí prišli do VSG na […]
22. novembra 2015

Digital media

Výstava DIGITAL MEDIA – Digitálne technológie v umení prezentuje práce študentov ateliéru Intermédiá, ktorý vedie doc. Miroslav Nicz, akad. mal., a ateliéru Digitálne médiá, ktorý vedie […]
22. novembra 2015

Videoart match vol.4

Banskobystrický Klub 77 hostil 4. sériu projektu Videoart Match, pod taktovkou kurátorov Lukáša Matejku a Štefana Oliša. V príjemnom prostredí ako stvorenom na prezentáciu podobných aktivít, […]
22. novembra 2015

Arteterapia: Chránené územie

Lukáš Matejka z občianskeho združenia TRAKT pripravil pre festival Arteterapia s medzinárodnou účasťou, špeciálny výber študentského videoartu na tému „Chránené územie“. Festival sa uskutočnil v novembri […]