Reprízy autorskej tvorby Radoslava Piovarčiho

Ondro a kamaráti
Beast Porto 2022

Autorská tvorba Radoslava Piovarčiho (TRAKT) bude prezentovaná v období od Augusta 2022 do Júna 2023. Inscenácie CHARON a JUST ASK HER. budú postupne prezentované na území Slovenskej republiky.

CHARON

17. 8. 2022 na festivale Tanečnô v Námestove

15. 11. 2022 na MOVE Ostrava, Janáčkove Konzervatórium v Ostrave.

JUST ASK HER

7. 9. 2022 Prešov, v spolupráci s Wave, Krajské Múzeum Prešov

18. 11. 2022 ART GANG, Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

apríl 2023, Bratislava (plánované uvedenie)

júl 2023, Košice (plánované uvedenie)

Projekt sa zameriava na prezentáciu autorských inscenácií Radoslava Piovarčiho v okresný mestách, ale aj v obciach. Inscenácie využívajú jazyk súčasného tanca, ale predovšetkým reflektujú podstatné témy ako rodová rovnosť, morálny postoj k smrti a k aktívnemu prežívaniu. Diela vznikli v komplikovaných rokoch – Charon 2021, JUST ASk HER. 2022, kedy záujem o kultúru upadal, ale aj napriek tomu bol veľký záujem a dopyt po návštevnosti inscenácií.

Za podpory Fondu na podporu umenia, ale aj z vlastných zdrojov sa v minulých rokoch podarilo uskutočniť viac ako 15 repríz. Po tejto skúsenosti prezentácie diel v rôznych priestoroch, v ktorých dovtedy súčasný tanec nemal svoje miesto, vieme, aký prínos pre verejnosť predstavovala možnosť vidieť iné formy umenia, s ktorými sa doposiaľ nestretli. S vyššou ponukou súčasného umenia vzniká aj väčší dopyt po kultúrnom zážitku. S novou inscenáciou JUST ASK HER by mal projekt možnosť nadviazať a pokračovať v aktívnej činnosti Radoslava Piovarčiho (TRAKT) v regiónoch Slovenska.

Interakcia s verejnosťou, ako aj istá forma provokácie, sú dôvodom vystúpenia z našej komfortnej zóny technicky vybavených divadiel. Cieľom projektu je reprízovať každé dielo v čo najväčšom počte, v regionálnom kontexte Slovenskej republiky.

Srdečne pozývame divákov na všetky reprízy o ktorých vás budem informovať na FACEBOOKu a webe www.trakt.sk

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.