Pure

Sonety 2016
Mikulášsky záprah na Mikulášskom námestí
Dátum: 19/12/2015 - 16/11/2016
Rok: 2016
Mesto: Banská Bystrica Bratislava Ostrava Vroclav Žilina
Tagy: divadlo , performancia , súčasný tanec
Spolupráca:
Fond na podporu umenia
Lukáš Matejka
Súkromné: Milan Kozánek
Súkromné: Radoslav Piovarči
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Petr Ochvat
Jan Zaťko
rodina Krnáčová
Lucia Krnáčová
centrum Pangea Meetingpoint
Zuna a Jasmína Kozánková
Kristína Chmelíková
Filip Beniač
Ján Chmelík
Iveta Rašková
Lucia Devečková
Dáša Horváthová a Matúš Druga

Tanečné predstavenie PURE bez príbehu, zamerané na silu fyzikality. Dvaja tanečníci ponúkajú svoje telá a vlastnú prítomnosť na skúmanie čistoty prejavu a prítomnosti na javisku. Telo netlmočí priamočiary príbeh, či ideu. Samo osebe je silným a dostatočným médiom. Čistota pohybu je mnohokrát výrečnejšia než slová, a na ňu sme sa zameriavali počas tvorivého procesu. Práve ľudské telo bolo pre nás hlavnou „postavou“ v objavovaní neobvyklých pohybových zručností a virtuozity. Hľadali sme takú formu spolupráce s hudbou, kde sa hudba a tanec nesnažia vysvetľovať jeden druhého, ale kde plynú paralelne vedľa seba a spoločne vytvárajú jednotlivé obrazy. PURE videli diváci počas roku 2015 a 2016 v Ostrave (CZ), vo Wroclavi (PL) a v Banskej Bystrici, Bratislave, Žiline (SK).

Milan Kozánek / Tanečná spoločnosť Artyci
je absolventom Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Od ukončenia štúdia pôsobí ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca. Pedagogicky pravidelne pôsobil v inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, University of Calgary /Canada. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Pre ňu vytvorili 12 tanečných diel, ktoré prezentovali na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko, Čína…). Posledné obdobie rozvíja spoluprácu aj s divadelnými tvorcami a interpretmi pôsobiacimi najmä v poľskej Wroclavi (Studio Matejka, Teatr Piesn Kozla a inými). Okrem práce s profesionálnymi tanečníkmi a hercami už dlhé roky učí tancovať aj ľudí bez predchádzajúcej pohybovej skúsenosti, najmä v Českej republike a v Poľsku.

Radoslav Piovarči / TRAKT
je interpret, choreograf a pedagóg mladej generácie umelcov. Na profesionálnej scéne súčasného tanca a divadla pôsobí 6 rokov. Počas tohto obdobia mal možnosť spolupracovať s viacerými osobnosťami, divadlami a súbormi ako napr. Lenka Vágnerová & company, Elledanse, Staatstheatre Kassel, Štúdio tanca, Total Brutal company, Verte dance, Viirus theatre atď. Okrem tanca sa venuje aj choreografii a pedagogike. Od roku 2010 vytvoril ako choreograf a režisér inscenácie ako Munnie, TAJ DYCH, SET UP, PRA(C)H. Aktívne sa podieľa na vizuálnych inštaláciách a site specific projektoch v spolupráci s tvorcami z viacerých oblastí umenia.

Petr Ochvat (CZ/A)
pracuje ako performer a pedagóg tanca vo Viedni. Od roku  2006 spolupracoval so súbormi D.ID dance-identity, Cie. Cimrfraj, M.A.P Vienna, 2nd Nature, Wienerwerk, Two in One. Venuje sa i vlastnej tvorbe („Breakdance dance“ 2012). V roku 2015 založil spolu s Annou Prokopovou a Costasem Kekisem skupinu „Maggie Palms“. Ich debut „Corpse of a dance piece“ bol uvedený na festivale ImageTanz. Už viac ako desať rokov sa venuje téme „floorwork“ a jej rôznym konceptom ako sú napr. Feldenkraisova metóda, Axis Syllabus a Breakdance, ktorý sa učí s viedeňskými crews United Minds a Undadogzz. Hľadanie spojitostí medzi breakdance a súčasným tancom je predmetom jeho umeleckého a pedagogického výskumu.

Poďakovanie patrí tým, bez ktorých by toto predstavenie nebolo možné zrealizovať:
Záhrade – Centru nezávislej kultúry, Radovi Piovarčimu, Petrovi Ochvatovi, Janovi Zaťkovi, rodine Krnáčovej, Lucii Krnáčovej, centru Pangea Meetingpoint, Zune a Jasmíne Kozánkovým, Kristíne Chmelíkovej, Filipovi Beniačkovi, Jánovy Chmelíkovy, Ivete Raškovej, Lukášovi Matejkovi, Filipovi Kmeťovi, Lucii Devečkovej, Dáše Horváthovej a Matúšovi Drugovi.

Predstavenie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, s podporou centra Pangea Meetingpoint / CZ a Záhrady – Centra nezávislej kultúry.

námet a choreografia_Milan Kozánek
spolutvorcovia a interpréti_Radoslav Piovarči, Petr Ochvat
dramaturgická spolupráca_Jano Zaťko
hudba_Andrej Jurkovič
svetelný dizajn_Ján Čief