Prezentácia študijný odbor Multimédia

Magic
Sonety 2016
Dátum: 09/11/2016 - 09/11/2016
Rok: 2016
Mesto: Banská Bystrica
Tagy: intermédia , nové médiá , prednáška , prezentácia , študenti
Na stahnutie: Tlačová správa odbor Multimédia
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 9. 11. 2016 od 10 – 14tej pripravila SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici prezentáciu a workshop pre odbornú verejnosť s názvom „MULTIMÉDIÁ nový študijný odbor pre stredné školy“. Počas prezentácie dostali slovo aj profesionáli, odborníci, umelci a pedagógovia zo stredných a vysokých škôl. Samostatnú prezentáciu s zameranú na autorské umelecké projekty z oblasti multimédii pripravil pre študentov i verejnosť Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. (TRAKT). Matejka predstavil prierez tvorbou i Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici, kde pôsobí ako kurátor.

Výber z tlačovej správy: Grafické, reklamné či televízne štúdiá nájdu odborníkov už aj medzi stredoškolákmi. Na prácu v multimediálnej sfére banskobystrická Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša pripraví ročne 30 študentov. „Našou prioritou je uplatnenie našich absolventov v praxi a ich plnohodnotné presadenie  sa vo všetkých sférach mediálnej oblasti,“ uviedol Ing. Kamil Kordík, riaditeľ Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Vedenie školy spolu s pozvanými odborníkmi z významných médií budú hľadať nové možnosti prepojenia vyučovania s praxou. Workshop bude zameraný na audio-vizuálnu techniku, tvorbu filmov, tutoriálov, tvorbu grafických materiálov. Ďalším bodom programu budú ukážky prác, ročníkových i maturitných prác žiakov z tohto odboru. Počas štúdia sa študenti naučia využívať multimediálne zariadenia, sú schopní   uplatniť sa v komerčnej sfére v grafických, reklamných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie. „Multimédiá, to nie je len teória, ide hlavne o prax. Naši žiaci preto dostávajú  potrebný čas na realizáciu rôznych projektov, vedieme ich k samostatnému mysleniu a ku kreatívnemu prístupu k práci. Škola im na to poskytuje potrebné odborné a technické zázemie“, uviedla Ing. Tatiana Vráblová, garantka študijného odboru a zároveň odborná pedagogička Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša.