Happy audio a indické bájky

O komorníčke Agáte
Beast Porto

Pod záštitou Indickej ambasády na Slovensku sa v Liptovskom Mikuláši konalo vyhodnotenie súťaže Indické bájky očami slovenských detí. Prostredníctvom prekrásnych detských kresieb sa divákom predstavili motívy príbehov zo života veľkého indického mysliteľa M. Gándhiho, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname práve tento rok. Deti do kresieb vložili svoj pohľad na príbehy a svoje vnútorné cítenie pri stvárnení portrétov. Vyhodnotenia sa zúčastnilo až 48 výhercov.

TRAKT sa podieľal na skvelej atmosfére zvukovou interaktívnou inštaláciou Happy audio. Prostredníctvom technológie a zmesi ovocia a zeleniny deti skladali netradičné zvukové a hudobné kompozície. Hlavný organizátor Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva pripravili deťom netradičný sprievodný program. Tešíme sa na ďalšie spoločné projekty a výhercom srdečne blahoželáme.