Rec fruit – súťaž pre video makerov

Ľadová plocha ožila
Art in park
Dátum: 08/03/2017 - 31/05/2017
Rok: 2017

Tagy: kreatívny priemysel , mládež , študenti , súťaž
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Content Fruiter
Ozeta

RECfruit 2017 je nový ambiciózny projekt organizovaný content marketingovou agentúrou ContentFruiter. Cieľom súťaže je podporiť začínajúce talenty v oblasti videotvorby a otvoriť im cestu do sveta. Pre účastníkov tak môže byť práve táto súťaž naštartovaním ich kariéry. Ceny pre víťaza a finalistov sú vybrané tak, aby podporovali rozvoj schopností účastníkov súťaže. Na Slovensku je len málo podobných súťaží. Tie sú však venované väčšinou profesionálom s niekoľkoročnými skúsenosťami. Mať možnosť ukázať svoju prácu odbornej porote, získať cenné ohodnotenie a posunúť sa tak ďalej je atraktívnou možnosťou pre každého mladého nádejného video makera. Súťaž je určená pre všetky začínajúce talenty, ktoré sa venujú videotvorbe a sú vo veku od 15 do 26 rokov. Ako na to? Vytvorením a zaslaním krátkeho videa do 23. 5. 2017 v dĺžke od 1 do 3 minút na tému súťaže: „Ako to nerobiť“.

Odbornú porotu tvorili Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. (TRAKT) – digitálny výtvarník, Ján Pataky – kameraman, producent, Ján Zelina – hlavný kameraman, zakladateľ produkčného štúdia, Peter Buran – kameraman, fotograf.

S RADOSŤOU PREDSTAVUJEME OFICIÁLNE VÝSLEDKY SÚŤAŽE RECFRUIT 2017. Aj napriek faktu, že išlo o nultý ročník súťaže, sily si zmerali originálne videá, ktoré naozaj stáli za to! Radi by sme sa aj týmto spôsobom poďakovali všetkým súťažiacim, ktorí sa vo svojom voľnom čase chopili kamery, fotoaparátu či mobilu, nakrútili a zostrihali krásne zábery a nebáli sa ich ukázať svetu. Veľká vďaka patrí aj našim partnerom súťaže, bez ktorých by sme nemohli našich víťazov oceniť takými hodnotnými výhrami.

Ďakujeme aj porotcom, ktorým sme rozhodovanie vôbec nezávideli a kládli sme si spolu s nimi otázku, ako by sme mohli oceniť všetkých. Aj z tohto dôvodu sme nedokázali skončiť pri oficiálnych troch výherných miestach a udelili sme ešte špeciálnu cenu a cenu Contentfruiter ďalším dvom zo súťažiacich. Veď sa na to sami pozrite. Všetci súťažiaci sú mladí ľudia vo veku od 15 do 23 rokov. Fascinujúce!