Fotosúťaž HoryZonty 2017

Dobrý deň pane, pomôžem?
Santa Lucia
Dátum: 09/11/2017 - 11/11/2017
Rok: 2017
Mesto: Trenčín
Tagy: fotografia , súťaž , výstava
Spolupráca:
Štefan Oliš
HoryZonty - festival dobrodružných filmov
Zuzana Jargašová
Veronika Hricková

Festival HoryZonty je multižánrové podujatie, ktorého súčasťou sú projekcie filmov s outdoorovou tématikou, prezentácie hostí, besedy, workshopy, tvorivé dielne, výstavy, fotosúťaž a súťaž slovenských neprofesionálnych filmov, športové súťaže a rôzne sprievodné podujatia.

Fotosúťaž mala tento rok akčnú tému „Poď do toho“ a výherné fotky to odzrkadľujú. Spomedzi viac ako 150 fotografií porota vybrala netradične 41 najlepších kúskov. Udelených bolo päť ocenení. 1.miesto a fotka „Explózia“ Gabriely Blaškovej je jedinečne zachytený moment. 2. miesto „Skoč do toho“ od Miroslava Nevidzana porotu zaujala svojimi farbami a prepracovaním. 3.miesto „Ďalej ani o milimeter“ od autora Juraja Lukáša porotcov oslovila pre zachytenie momentu stretu človeka s prírodou. Pri všetkých si vieme povedať…“tak, poď do toho“, ale najlepšou a teda cenou Grand Prix bola jednohlasne fotka „S vetrom opreteky“ od Martina Sekéra, kde výzva „Poď do toho!“ je hlavne výzvou v prekonaní samého seba.“ uviedla Zuzana Jargašová členka poroty.

Členom odbornej poroty boli okrem Jargašovej aj Mgr. art. Štefan Oliš (TRAKT) a Veronika Hricková. Viac o nich:

Mgr. art Veronika Hricková sa narodila v roku 1987 v Trenčíne. Chodila na Strednú umeleckú školu, kde vyštudovala odbor propagačná grafika. Grafikou pokračovala v bakalárskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V rámci školy absolvovala jeden semester na Iceland Academy of the Arts. Magisterské štúdium ukončila na Vysokej škole výtvarných umení v odbore grafika. V jej prácach figuruje koncept a digitálna fotografia, ktorú upravuje a pretvára v rôznych výtvarných technikách. Klasickú fotografiu aplikuje pomocou striebornej emulzie na keramiku. Vo voľnom čase rada cestuje a športuje, takže jej fotografie majú skôr reportážny charakter. Pracuje v Základnej umeleckej škole, kde učí výtvarnú výchovu.

Mgr.art Štefan Oliš je rodák z Trenčína, kde aj v súčasnosti tvorí a žije. Po absolvovaní Strednej umeleckej školy v Trenčíne rok pracoval v reklamnej agentúre Q-EX ako grafický dizajnér. Následne študoval na Trnavskej univerzite Animáciu výtvarného umenia pod vedením pedagógov, ako Blažej Baláž, Michal Moravčík, Cyril Blažo, Roman Gajdoš. Po skončení bakalárskeho štúdia pokračoval v magisterskom štúdiu na Akadémií umení v Banskej Bystrici na Výtvarnej fakulte v Ateliéri digitálnych médií pod vedením Michala Murina. Už počas vysokej školy sa venoval rôznym aktivitám z oblasti súčasného umenia a kultúry, nielen ako vystavujúci autor, ale aj ako kurátor či organizátor. V roku 2009 sa stal zakladajúcim členom občianskeho združenia TRAKT, v ktorom je v súčasnosti štatutárom. TRAKT sa od svojho vzniku venuje výtvarnému umeniu, zameranému hlavne na digitálne médiá, ale aj rôznym intermediálnym presahom v intenciách súčasného tanca, filmu a pod. Okrem toho učí na Strednej umeleckej škole a venuje sa vlastnej tvorbe a projektom v oblasti výtvarného umenia, videa a fotografie. Oliš sa vo svojej tvorbe venuje videoartu, interaktívnym inštaláciám, zvukovým inštaláciám, umeleckým akciám, objektom, no i maľbe a grafike. Prostredníctvom svojej širokospektrálnej tvorby sa snaží často so sarkazmom a iróniou primäť divákov k zamysleniu sa nad ľudským životom, jeho hodnotou, zmyslom a medziľudskými vzťahmi, paradoxmi v spoločnosti a kritike systému

MgA. Zuzana Jargašová sa fotografii venuje popri cestovateľských potulkách, horolezeckých výjazdoch a objavovaní nových tvárí sveta. Keďže lezenie a cestovanie sú jednými z jej veľkých vášní, tieto témy sa objavujú aj v jej fotografickej tvorbe. Objektívom zachytáva napätie pri prelezoch, ale i pokoj nedotknutej krajiny. Je absolventkou Fakulty umění v Ostrave, na katedre kresby a grafiky, a tak i vo fotografií hľadá línie a tvary, ktoré by bolo možné použiť i do klasicky tlačených grafík či ilustrácií. Rada spája rôzne techniky tvorby, z ktorých vznikajú autorské knihy.