Tím

Členovia

Bc. Miroslav Bódi, B.S.B.A.
Mgr. art. Michaela Bottková
Bc. Mária Júdová
Bc. Miriama Kardošová
Milan Kozánek
Patrik Kubizna – patrikkubizna(a)trakt.sk
Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. – matejka(a)trakt.sk
Mgr. art. Peter Maťo, PhD.
Jakub Michalička – jakubmichalicka(a)trakt.sk
Mgr. art. Štefan Oliš – olis(a)trakt.sk
Radoslav Piovarči
Ing. Dagmar Rajčanová
Mgr. art. Pavol Soukal – soukal(a)trakt.sk
Mgr. art. Ondrej Vozárik

Externá spolupráca

Mgr. art. Marek Janičík
Mário Juck
BcA. Matej Mazák
Mgr. Veronika Miščíková
Mgr. Lucia Piovarči
MgA. Peter Štuller
Matej Zavadzan
Alexej Zavodnov
Ing. arch. Viktor Vilkovský