Tím

Členovia

Bc. Miroslav Bódi, B.S.B.A.
Mgr. art. Michaela Bottková
Mgr. art. Alžbeta Harry Gavendová
Bc. Mária Júdová
Bc. Miriama Kardošová
Milan Kozánek
Patrik Kubizna – patrikkubizna(a)trakt.sk
Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. – matejka(a)trakt.sk
Mgr. art. Peter Maťo, PhD.
Jakub Michalička – jakubmichalicka(a)trakt.sk
Mgr. art. Štefan Oliš – olis(a)trakt.sk
Mgr. Lucia Piovarči
Radoslav Piovarči
Ing. Dagmar Rajčanová
Pavol Soukal – soukal(a)trakt.sk

Externá spolupráca

Ing. Monika Harárová
MgA. Jakub Hrdina, PhD.
Mgr. art. Marek Janičík
Matúš Krajčo
Michal Križan
Michaela Mašánová
BcA. Matej Mazák
Mgr. Veronika Miščíková
Karolína Poláčková
Bc. Tereza Repková
Mgr. Matúš Škorvánek
MgA. Peter Štuller
Matej Zavadzan
Alexej Zavodnov