Kontakt

Adresa:

TRAKT, Inovecká 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Adresa pobočky:

TRAKT, Kráľovohoľská 6150/2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika


Telefonický kontakt:

+421 904 339 011


E-mail:

oz.trakt@gmail.com


Občianske združenie TRAKT je od roku 2015 členom Asociácie kreatívcov


IČO 42148031
DIČ 2023552795
PIC kód 936390471
SK NACE 94.99.2 – Činnosti záujmových organizácií


Bankové spojenie pre platby v EUR:

IBAN SK79 8330 0000 0024 0033 4869

BIC kód / SWIFT FIOZSKBAXXX

TRAKT nie je platcom DPH.

Bankovní spojení pro platby v CZK: 2400334869 / 2010 FIO Banka
Adresa banky pre medzinárodné platby:
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, Slovakia

Štatutárny zástupcaMgr. art. Štefan Oliš


Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Číslo spisu: VVS/1-900/90-34395
Dátum registrácie: 06. 11. 2009
Stanovy (aktualizované r.2017) na stiahnutie