Zapadnutý kút

Sme skupina aktívnych ľudí pôsobiacich v meste Gelnica. Našou snahou je tu vytvoriť silné kultúrne zázemie a zvyšovať povedomie o kultúrnom dianí. Nekladieme si však medze a zameriavame sa i na históriu, etnológiu či ekológiu, predovšetkým širšieho okolia mesta. Sídlom väčšiny podujatí je náš kultúrny spot v starej fabrike „v kúte“ Gelnice, no rovnako dôležité sú pre nás i intervencie vo verejnom priestore. Sme na začiatku dlhej cesty plnej tvorivosti, kto má chuť pridať sa, spolupracovať či pomôcť, smelo nech nás kontaktuje.