Toruňska kultúrna agenda

Toruňska kultúrna agenda je organizátorom najväčších kultúrnych podujatí v Toruni v Poľsku, organizuje vonkajšie podujatia a festivaly medzinárodného významu ( Bella Skyway festival ) a národné ( Fact Art Festival , festival piesne a filmové balady ). Vykonáva celý rad vzdelávacích aktivít, podporuje mimovládne organizácie ( Mikrowsparcie ) , rovnako ako miestnych umelcov zastupujich rôzne oblasti umenia.