Ondrej Druga

hudobník


Ondrej Druga (1990) pochádza z Banskej Bystrice. Pôsobil ako tanečník a hudobník vo viacerých folklórnych súboroch: detský folklórny Matičiarik a Univerzitný folklórny súbor Mladosť. Silným vplyvom pre neho bolo dlhoročné priateľstvo s rodinou Latinákovcov pochádzajúcou z Heľpy, pričom táto rodina predstavuje výrazných nositeľov horehronského viachlasného spevu. Absolvoval dva cykly hudobného vzdelania na ZUŠ Jána Cikkera, resp. SZUŠ Róberta Tatára, ktoré úspešne ukončil v roku 2008. V rokoch 2005 – 2018 hrával v ľudovej hudbe Sedmokráska pri DFS Matičiarik. Od roku 2018 vedie spolu s Leonórou Súdiovou a Petrom Pavlíkom novú generáciu detskej ľudovej hudby tohto súboru. Počas 8 rokov pobytu v Bratislave bol tanečníkom TS Partia a 7 rokov tancoval v US Lúčnica. Po návrate do Banskej Bystrice v roku 2016 začal viesť mužskú spevácku skupinu UFS Mladosť zameranú predovšetkým na autentickú interpretáciu horehronskú viachlasného spevu. V rokoch 2013 – 2019 bol akordeonistom a spevákom ansámblu Kataríny Málikovej.

V roku 2019 založil projekt Ondro a kamaráti, ktorým čiastočne nadväzuje na prvotnú tvorbu Kataríny Málikovej, ktorá vznikla v kapele s názvom Katka a kamaráti. Názov je prebratý s jej súhlasom. Najväčším doterajším úspechom tohto projektu bola účasť v televíznej šou Zem spieva, kde sa ako prvé experimentálne zoskupenie dostali do finále, v ktorom svojou adaptáciou piesne Hora mi je hora zaujali porotcov aj bežných divákov. Okrem toho projekt behom posledných dvoch rokov publikoval experimentálne úpravy ľudových piesní formou videí na sociálnych sieťach. Posledné publikované video (pieseň Preleť vtáčku preleť v úprave s organom) má na Facebooku v marci 2022 viac ako 74 000 pozretí, pieseň Hora mi je hora má na Youtube vyše 22 000 pozretí.

Výraznou črtou tohto projektu sú hosťujúci umelci – kamaráti, s ktorými Ondreja spája dlhoročné priateľstvo spojené s bohatou nejaviskovou spontánnou hudobnou tvorbou pri nezáväznom experimentovaní s ľudovou piesňou. Najväčšou súčasnou ambíciou projektu je nahrať a vydať debutové CD.