Nová vlna

Občianske združenie Nová Vlna vzniklo v roku 2013 s cieľom oživiť kultúru v meste Trenčín a zároveň využiť industriálne priestory bývalej fabriky Merina, ktorá má podľa nás veľmi tvorivý potenciál. Primárne sme sa zameriavali najmä na mladých tvorcov z Trenčianskeho kraja pričom sme posledný rok rozšírili prezentáciu aj o celoslovenských umelcov. V súčasnosti funguje ateliér v Merine ako denný co-workingový priestor, ktorý sa občasne premieňa na výstavné či prezentačné miesto. Aj v rámci toho sme otvorený potencionálnym nápadom a podnetom, radi uvítame kreatívnu spoluprácu a pomôžeme prezentovať zaujímavé projekty.