Nástupište 1-12

Nástupište 1-12 / Platform 1-12 je miesto pre súčasnú kultúru s viacdisciplinárnym zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity.

Tak ako nástupištia 1 až 12 Autobusovej stanice v Topoľčanoch spájajú mesto s ostatnými regiónmi Slovenska a svetom, „Nástupište 1-12 / Platform 1-12″ v podchode topoľčianskej stanice je miestom, cez ktoré do mesta vstupuje kultúra a umenie.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru ‚Nástupište 1-12‘ vzniklo ako projekt občianskeho združenia OZ Nástupište 1-12. Občianske združenie Nástupište 1-12“ vzniklo združením viacerých aktivistov v oblasti kultúrneho diania.

OZ Nástupište 1-12 rozvíja svoje aktivity v rámci projektu multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru „Nástupište 1-12“

Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia využitím komunikačného a spoločenského potencionálu podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Nechce byť priestorom uprostred podchodu nečinne čakajúcim na svojho diváka, chce byť živým umením kráčajúcim cez podchod spolu s obyvateľmi mesta a jeho okolia.

Projekt multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má zároveň snahu byť miestom, kde sa obyvatelia mesta a jeho okolia budú zoznamovať s prácou nadaných mladých ľudí regiónu ako aj zo zahraničia.