Dive buki

Sme nezávislé kreatívne vydavateľstvo. Naše aktivity sú zamerané na reflexiu súčasnej kultúry, nové umelecké riešenia, mapovanie a edukáciu v umení a propagáciu kvalitnej vizuálnej tvorby. Našou stratégiou je udržateľnosť, sieťovanie a kreatívna konfrontácia tradičných postupov a nových pohľadov. Spolupracujeme s domácimi a zahraničnými nezávislými organizáciami a inšititúciami, umelcami a aktivistami. Kreatívne vydavateľstvo Dive Buki bolo založené v roku 2010 v Košiciach.