DIG gallery

DIG gallery je alternatívna prezentačná platforma pre súčasné formy digitálneho a mediálneho umenia. Aktivity DIG gallery sú zamerané na mapovanie a popularizáciu tejto oblasti, rozvoj lokálnej a medzinárodnej konektivity, podporu umeleckej praxe a všeobecnej kreativity. DIG gallery spolupracuje s viacerými inštitúciami a nezávislými iniciatívami v rámci interdisciplinárneho výskumu, alternatívnej edukácie a partnerských networkov. DIG gallery bola založená neziskovou organizáciou DIG v roku 2012 ako špecifický model open-source galérie so sídlom v Košiciach.