Open call – tanec

Konkurz

(tanečníčka/pohybová herečka)


# Institut Institut v spolupráci s TRAKT vypisuje konkurz na profesionálnu tanečníčku / pohybovú herečku do 35 rokov veku pre celovečernú tanečnú kompozíciu.


Institut Institut v spolupráci s TRAKT vypisuje konkurz do inscenačného tímu na profesionálnu tanečníčku / pohybovú herečku do 35 rokov veku pre celovečerné tanečné predstavenie / konceptuálnu pohybovú formu pre štyri tanečníčky pod pracovným názvom „Interpelácie“ s premiérou v máji budúceho roku.

Súčasťou projektu bude proces skúšania spolu s uvedením a neskoršími reprízami. Skúšanie bude prebiehať v oddelených časových blokoch na rôznych lokalitách Slovenskej a Českej republiky (Brno).


Autorom/režisérom projektu je Tomáš Moravanský, pôsobiaci na poli intermediálnej, konceptuálnej a dramatickej tvorby. Venuje sa audiovizuálnym projektom, opernej réžii, galerijným inštaláciám, hudbe a choreografii. Projekt preberá choreografiu chápanú ako systém mocenskej kontroly nad ľudským telom v činnostiach, ktoré sú v spoločnosti chápané ako prejav slobody či individualizmu.


Výber kandidátky bude prebiehať online na základe zaslaných podkladov k prihláške.

Prihláška by mala obsahovať základné informácie o uchádzačke a jej doterajšej činnosti z oblasti žánru, alebo cv + portfólio. Ďalej video záznam performancie, predstavenia, skúšky alebo tréningu uchádzačky. Vo videu musí byť jasne rozpoznateľný pohybový prejav figurujúcej uchádzačky. Kvalita a dôvod záznamu nerozhoduje, môže sa jednať aj o video z mobilu v prípade, že uchádzačka nedisponuje iným, kvalitnejším záznamom. Vítané sú profesionálky i začínajúce autorky, so záujmom diskutovať nad procesom i po teoretickej úrovni a sú otvorené presahom k iným umeleckým žánrom.


Uchádzačka musí byť dostupná vo všetkých uvedených termínoch skúšania a premiéry.


Časový harmonogram realizácie:

18.10. – 20.10.2019 – prvý blok skúšania

3.1. – 8.1.2020 – druhý blok skúšania

15.2. – 19.2.2020 – tretí blok skúšania a verejný work in progress

22.2. – 29.2.2020 – štvrtý blok skúšania

25.5. – 31.5.2020 – generálka, premiéra

* Termíny repríz budú doplnené neskôr.


  • Spolupráca bude honorovaná.
  • Spolupráca vytvára možnosť pre dlhodobú spoluprácu na iných projektoch.
  • Prihlášky a prípadné otázky posielajte na institutinstitut.oz@gmail.com s predmetom „Interpelacie + meno“

Deadline pre prihlásenie: 18. 9. 2019 do 22 hod.

Vybraná uchádzačka bude kontaktovaná prostredníctvom mailu, najneskôr do 30.9.2019


Kontakt: Tomáš Moravanský, E panacik.booking@gmail.com, T +421 907 056 220

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.