Open call – sieťovanie

Sieťovanie – multižánrový Open Call 2020

# otvorená výzva pre mladých umelcov a umelkyne do 35 rokov

TRAKT vyhlasuje 2. kolo otvorenej výzvy pre digitálne diela z kurátorského cyklu Sieťovanie na rok 2020. Počet vybraných projektov je neobmedzený. Vybrané budú diela spĺňajúce nižšie uvedené podmienky. Otvorená výzva je určená pre jednotlivcov aj umelecké skupiny zo Slovenska aj zo zahraničia. Vekové obmedzenie autora/autorky je do 35 rokov.


Deadline pre zaslanie hotových diel je 20. 11. 2020/ predĺžený deadline do 28.11.2020


O výsledkoch vybraných diel budú záujemci informovaný emailom do 30. 11. 2020 – Vybrané diela budú súčasťou internetovej galérie na adrese dual.trakt.sk


Cieľom projektu je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov. Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre diváka net-artovej galérie.

Podmienka, ktorú musí dielo spĺňať pre zaradenie do siete je práca s textom. Text bude slúžiť ako heslo pre prechod k ďalšiemu dielu/autorovi. Na to, aby sa divák presunul k ďalšiemu dielu bude musieť opísať text z diela do vybraného riadku na webe. Spôsob akým autor spracuje tento text nie je obmedzený médiom, ale musí byť pre návštevníka tejto siete čitateľný. Text môže byť aj hlavnou témou diela, ale nie je podmienkou aby bol jediným a hlavným výrazovým prvkom. Autor si text vytvára sám. Kritériom pre výber je:

 • kvalita diela
 • forma zasadenia do kontextu online priestoru
 • dodržanie technických požiadaviek pre splnenie funkcie projektu

Vítané sú diela každého žánru a formy (vizuálne, audiovizuálne, zvukové, literárne, maľba, performance, choreografie, záznam,…) reagujúce na špecifiká internetového prostredia alebo aktuálne spoločenské témy, či sebeprezentáciu. Vítané sú diela vytvorené priamo pre výstavný projekt, ale môže sa jednať aj o staršie dielo. Koncepcia výstavného projektu nie je inak tématicky obmedzená.


PODMIENKY PRIHLÁSENIA DIELA:

 • forma diela: neobmedzená
 • idea/téma: voľná
 • dielo musí obsahovať: text (heslo)
 • min.1 max. 35 znakov / veľké a malé písmená, číslice, pomlčky (-), bodky (.), a znaky podčiarknutia (_)
 • pri zvolenej forme video/videoart/animácia a pod. odporúčame minutáž max. 5min.
 • včasné zaslanie projektu elektronicky: oz.trakt@gmail.com
 • veľkosť zaslaného diela: max. 2 GB / wetransfer.com
 • je potrebné vyplniť v popise wetransfer: meno a priezvisko autora + názov diela + forma diela/žáner


Zaslané projekty posúdia:

Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD., Mgr. art Štefan Oliš


Viac informácií alebo otázky: oz.trakt@gmail.com


 • projekt Sieťovanie má nezávislý a nekomerčný charakter.
 • projekt realizujeme v spolupráci s Asociáciou kreatívcov.
 • projekt podporilo mesto Trenčín a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film. Veríme v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru. Kombinácia netradičných štýlov, foriem a konceptov nie je TRAKTu cudzia, ale podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi.

Členovia občianskeho združenia TRAKT sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj v zahraničných spoluprácach.