Gepark na Slovensku – koncepcia

Koncentrované minimalistické cvičenie na polene je doprevádzané hudbou, ktorá je priamo previazaná s cvičením. Gepark pochádza z Nórska, preto býva jeho názov niekedy spájaný aj s touto severskou krajinou ako „Nórsky gepark“. Nová forma neobyčajného cvičenia, ktoré netrénuje len telo, ale aj ducha, koncentráciu a rovnováhu.

 

Skupinové cvičenia

Asi najpopulárnejším je skupinové cvičenie Nórskeho Geparku, ktoré prebieha podobne ako cvičenia aerobiku, pilates, tabata, port de bras, či step aerobiku. Majster Geparku precvičuje základné cviky, ktoré následne opakujú spoločne cvičenci. Pri cvikoch sa dbá na precíznosť, koncentráciu, meditatívnu zložku a jednotnosť. Pokročilejší „Geparkisti“ v skupine zväčša cvičia bez zbytočného rozprávania a plne sa venujú meditácií, svalstvu a hudbe.

Individuálne cvičenia

Gepark sa dá cvičiť aj individuálne. Osamote v akomkoľvek priestore s ohľadom na bezpečnosť.  V tomto prípade je škála koncentrovaného cvičenia veľmi rozmanitá. Niektorí ľudia sa zameriavajú na meditáciu a prepájajú balansovanie na polene s prvkami tradičnej jogy. Iní berú cvičenie viac športovo a cielene sa zameriavajú na fyzickú výkonnosť. Určitá kategória ľudí chápe poleno ako ideálny prvok pre akrobaciu a rôzne „nebezpečné kúsky plné adrenalínu“. Gepark sa využíva aj v rámci liečebného cvičenia. Ľudia zvyknú na polene dokonca radi tancovať, tvoriť pohybové kreácie a skúšať limity svalstva a tela ako takého.

Teambuilding – Gepark

Gepark je ideálna aktivita pre teambuilding. Ľudia, ktorí majú sedavé zamestnanie a chýba im pohyb, veľmi ocenia takýto druh aktivity. Cvičenie prináša more zábavy, smiechu a upevňuje celkovo kolektív. Dá sa povedať, že ak sa pozeráte na kolektív ľudí cvičiacich na polienkach, vidíte množstvo pozitívnej energie. V neposlednom rade Gepark podnecuje k zdravej súťaživosti i vzajomnom napomáhaní „neskúsenejším“. Pri cvičení sa upevňuje okrem kolektívu tiež svalstvo a duchovná rovnováha.

Extreme – Gepark

Cvičenie Nórskeho Geparku má mnoho podôb. Jednou z nich je aj experiment, ktorý je pretkaný rôznymi extrémnymi pohybovými kreáciami. V tomto smere ponúka balans na polene nespočetné množstvo možností pre akrobaciu, gymnastiku a kombináciu rôznych prvkov body fitnesu.

Špeciálnou polohou Geparku, ktorá by sa dala zaradiť do tejto kategórie je gepark chôdza, alebo beh na polene. Valcovitý tvar polena doslova nabáda k akrobacií v podobe presúvania sa. Nielen dopredu a dozadu, ale aj do strán. Zvládnuť túto náročnú disciplínu dokáže len skutočne málokto.


 

Poleno

Základnými časťami je špeciálne poleno – spravidla drevené. Drevo nie je nutné špeciálne ošetriť, no ak sa určité úpravy vykonajú predĺži sa jeho životnosť. Kôra sa na dreve prirodzene nachádza, neskôr sama odpadne, alebo spôsobí nákazu dreva, preto sa môže odstrániť. Poleno môže mať viaceré úpravy:

  • veľkosť polena je definovaná pre dospelú osobu: priemer 30 – 35 cm, dĺžka 45 – 55 cm
  • povrch – ideálne zakonzervovaný, upravený zbavený kôry
  • prenosné polená – smrek , vŕba, topoľ, smrekovec opadavý, jelša
  • trváce polená – dub, buk, borovica, breza
  • dizajnérske polená – javor, lipa, jaseň

 

Hudba

Ďalšou časťou Geparku je hudba, tá je definovaná minimalizmom, industriálnymi prvkami, rytmom a značnými technokratickými časťami. Jej počúvanie by malo byť priamo spojené s pohybovou aktivitou, prostredníctvom akýchkoľvek spôsobov (reproduktory, slúchadlá…)

 

Cvičenie

Podstatnou a základnou činnosťou zahrnutou pod označenie Gepark je samotné cvičenie. To pozostáva predovšetkým z balansovania na polene, ktoré je ako valec položené na guľatej časti na zemi, alebo podložke. Cvičenie previazané s hudbou pozostáva z rôznych pohybových prvkov, ktoré vychádzajú zo štyroch základných prvkov – rozcvičky, pozdravu, pochodu a „kuriatka“. Ďalšie cvičenia realizované nielen na základe odborného výskumu v Nórsku – spojené s Geparkom, sa postupne zavádzajú do praxe. Silnou stránkou cvičenia je koncentrácia, istá forma meditácie a stavu mysle, ktorá prepája fyzickú aktivitu s psychickou. Cvičenie napomáha k zdravému životnému štýlu a celkovej pohode.

 

História Geparku

Historicky Gepark vznikol v Škandinávskych krajinách, pravdepodobne v Nórsku niekedy na prelome 18. a 19. storočia. Inšpiroval sa cvičeniami Normanov a vikingov. Na severe sa traduje, že rytieri v Švédskom kráľovstve pomocou obdobných cvičení trénovali svalstvo a myseľ na rôzne turnaje. Táto zábava bola populárna predovšetkým medzi vyššími vrstvami, šlachticmi a samozrejme rytiermi. Počas obdobia 30. ročnej vojny však táto činnosť upadla takmer do zabudnutia. Jeho renesancia prišla až koncom 18. storočia s príchodom Priemyselnej revolúcie a vzniku takzvaných mestských parkov. Tieto parky boli mestskými záhradami s lúkami, trávnikmi, jazierkami a stromami. Práve tu zažíval Gepark svoju obnovu. Rozšíril sa predovšetkým medzi vyššími vrstvami obyvateľstva, ktorí ho pravidelne cvičili. Toto obdobie však nemalo dlhé trvanie, s čím súviseli aj obe svetové vojny, ktoré toto špecifické cvičenie takmer úplne vytlačili do zabudnutia.

Až s príchodom 21. storočia sa Gepark znovu prebúdza. Koniec postmodernej éry je typický okrem iného v akomsi „hrabaní sa v minulosti“ a práve vďaka tomuto postupu sa Geparkové cvičenie znovu prebúdza k životu. Množstvo nielen mladých ľudí sleduje svoje zdravie, životný štýl a vracia sa k mnohým módnym trendom, ktoré sme považovali za ďalekú minulosť. Majú svoje čaro a azda preto sa transformujú opätovne medzi súčasné trendy. Vďaka tejto retrospektíve sa v Nórsku Gepark opäť vynára ako alternatíva k mnohým meditatívnym i silovým cvičeniam a špecifickým spôsobom ťaží zo svojej originality. Undergroundové skupiny mladých ľudí, ktoré začali holdovať tomuto meditatívnemu cvičeniu s mimnimalistickými prvkami, ho začali postupne prepájať s hudbou, ktorá má industriálno-mechanický podtón. Táto hudba sa postupne stala neoddeliteľnou súčasťou tohto cvičenia, ktoré sa tak rýchlo vyvíja.

 

Gepark na Slovensku

Na Slovensku sa Gepark objavil len nedávno. Priniesli ho dvaja mladí umelci Lukáš Matejka a Štefan Oliš z občianskeho združenia TRAKT z Trenčína. Ich činnosť je zameraná predovšetkým na kultúru a výtvarné umenie, no v tomto špecifickom cvičebnom štýle našli zaľúbenie. Gepark vo forme osobného mysticizmu ich očaril od samotného začiatku, keď ho po prvýkrát objavili cez svoje multikultúrne zahraničné kontakty. V súčasnosti pracujú na tom, aby sa toto netradičné koncentrované cvičenie, ktoré má veľmi blízko k umeniu dostalo viac do povedomia ľudí, ktorí majú radi svoje zdravie, telo i ducha a získalo si ich srdcia. Taktiež si všimli pozoruhodnú vec. Všade, kde sa Gepark objaví a ľudia balansujú na polienkach, šíri sa dobrá nálada, smiech a kreativita. Ľudia radi experimentujú, hýbu sa a fascinuje ich aj istá forma nebezpečenstva pri balansovaní.

 


Lokácie vhodné na Gepark

EXTERIÉR

Nórsky Gepark sa cvičí v exteriéri na rovinatom trávnatom povrchu. Odporúča sa tiež cvičenie medzi stromami na mäkkom podklade z ihličia, či lístia. Takýto prirodzený prírodný podklad vytvára ideálne podmienky pre „ukotvenie“ polena a zároveň poskytuje relatívne príjemný podklad pre hroziaci pád pri cvičení. Trávnik cez poleno najlepšie preväzuje balansujúce osoby so samotnou prírodou.

Pri cvičení Geparku vo voľnej prírode by mal človek brať ohľad na prírodu a vyvarovať sa tak prílišnému hluku z hudby, ktorá Gepark sprevádza. Odporúča sa uprednostniť použitie slúchadiel, prípadne mať optimálnu hlasitosť, aby človek optimálne meditoval a zbytočne nerušil zver.

Cvičenie v zimnom období je samozrejme možné. Odporúča sa opäť využiť rovnú plochu. Treba sa vyvarovať zľadovatelým plochám, ako aj hlbokému snehu. Ideálna je podkladová plocha tvorená vrstvou snehu 5 – 8 cm. Samozrejme pri cvičení dbáme na pohodlné oblečenie odolné voči zime no zároveň priedušné. Odporúča sa špeciálne termo oblečenie určené na Gepark.

Cvičenie v ideálnych podmienkach prebieha v menších skupinách v parkoch, záhradách, na lúkach, lesoparkoch a hájoch. Základom je vyhľadať si kúsok rovného podkladu, aby sa nám poleno nekotúľalo a samovoľne nepremiestňovalo.

INTERIÉR

Gepark je samozrejme možné cvičiť aj v interiérových podmienkach. Tu je hlavnou výhodou možnosť využiť ideálne ozvučenie pri cvičení. Zároveň človek nie je závislý na poveternostných podmienkach. Ďalšou výhodou cvičenia v indoore je rovný povrch. Jedinou prekážkou v cvičení je podkladová plocha. Aby si cvičitelia nepoškodili podlahu, odporúča sa použiť originálnu podložku pod poleno vyrobenú pre tieto účely. V prípade, že cvičenec nedisponuje touto podložkou, môže ju nahradiť karimatkou, dekou, prípadne iným alternatívnym riešením. Mal by mať však vždy na pamäti svoju bezpečnosť a podložku náležite zabezpečiť proti pošmyknutiu. Interiér nesie svoje riziká z dôvodu ohraničeného priestoru nielen stenami, ale častokrát aj nábytkom a pod. Preto sa odporúča cvičiť Gepark v telocvičniach, prípadne miestnostiach, ktoré sú náležite zabezpečené a kde je riziko úrazu minimalizované.

 

Bezpečnosť

Ako pri každej pohybovej aktivite, aj pre Gepark sú isté rizika úrazu. Tak ako pri ostatných cvičeniach a športoch, aj pri Geparku sú najviac ohrozenou skupinou začiatočníci. Balansovanie na polene nie je síce úplne jednoduchá záležitosť, no väčšina ľudí si pomerne rýchlo zvykne udržať stabilitu na valcovitom polene. Samozrejme následne sa s polenom ďalej experimentuje, pridávajú sa ďalšie cviky, mení sa stabilita, prípadne sa dostáva poleno do pohybu. Každý nový prvok, prináša teda riziko pádu. Zároveň človek dopadá na pomerne mäkkú podložku. Treba si taktiež uvedomiť skutočnosť, že človek padá relatívne z malej výšky, preto je riziko vážnejšieho úrazu pomerne malé.

Každé možné riziko je vo svojej podstate limitované samotným slobodným rozhodnutím, akú náročnosť cvičenia a koncentrácie s polenom si človek zvolí. Čím viac experimentuje, tým sa viac vystavuje nebezpečenstvu pádu a nebezpečenstvu prípadného zranenia.

 

Základné pravidlá bezpečnosti pri Geparku:

• Necvičíme na tvrdom, klzkom, alebo šikmom svahovitom povrchu

• V blízkosti cvičenia sa nenachádzajú ostré, tvrdé predmety, ktoré by mohli spôsobiť úraz

• Neodporúča sa cvičiť na polene pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok

• Deti do 10 rokov by mali cvičiť pod dohľadom dospelej osoby

 


SVALSTVO / Svaly vykonávajúce pohyb pri balančných cvičeniach na polene

Svaly dolných končatín:

Štvorhlavý sval stehna (musculus quadriceps femoris)
Veľký sedací sval (m. gluteus maximus)
Stredný sedací sval (m. gluteus medius)
Najmenší sedací sval (m. gluteus minimus)
m. tensor fascie latae
Hamstringy:

sval poloblanitý (m. semimembranosus)
sval pološľachovitý (m. semitendinosus)
dvohlavý sval stehna (m. biceps femoris)

Trojhlavý sval lýtka (m. triceps surae)
m. tibialis anterior
m. tibialis posterior
ohýbač (flexor) bedrového kĺbu (m. iliopsoas). Skladá sa z dvoch svalov: m. iliacus a psoas major, rozdiely sú iba v ich odstupoch. Upínajú sa na malý trochanter (trochanter minor)

Svaly trupu:

svaly hlbokého stabilizačného systému spájajúce medzistavcové priestory (mm. multifidii)
Vzpriamovač chrbtice (m. erector spinae)
priamy brušný sval (m. rectus abdominis)
m quadratus lomborum
mm. rhomboideii
najširší sval chrbta (m. latissimus dorsi)
sval trapézový (m. trapesius)
Deltový sval (m. deltoideus akromiálna a zadná časť)

Svaly hornej končatiny:

trojhlavý sval paže (m. triceps brachii),
Pri izometrickom napätí aj svaly predlaktia a.i.

 

Pri cvičeniach nórskeho geparku sa výrazne zlepšuje stabilita kolenného kĺbu pretože sa spevňujú väzy a úpony svalov. Pri tzv. instabilite kolenného kĺbu je preto vhodné využívať balančné pomôcky. Pozitívom je tiež zapojenie svalov hlbokého stabilizačného systému.

 

Novinky o geparku nájdeš na facebook.com/groups/gepark