O nás

TRAKT je organizovanou formáciou zameranou na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film. Veríme v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru.

Kombinácia netradičných štýlov, foriem a konceptov nie je TRAKTu cudzia, ale podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi.

Členovia občianskeho združenia TRAKT sú podobne ako aj toto združenie mladí ľudia a ich snahou je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska ako aj v zahraničných spoluprácach.

 

Hlavné aktivity, ktorými sa TRAKT usiluje napĺňať svoje poslanie sú:

 

 • vytváranie vlastných kultúrnych, umeleckých alebo edukatívnych projektov, predovšetkým v oblastiach veda a výskum, kreatívny priemysel, umenie nových médií a digitálne technológie;
 • vstupovanie do spoločných koprodukčných umeleckých projektov s inými fyzickými a právnickými osobami z tuzemska a zo zahraničia;
 • organizovanie, spoluorganizovanie a podpora výstav, festivalov, projekcií, divadelných a tanečných predstavení, koncertov, sympózií, prednášok, konferencií, workshopov, meetingov, networkingových akcií a kultúrnych podujatí, ktoré obsahujú presahy foriem a druhov umenia;
 • sprostredkovateľské činnosti, realizácie a spolupráce v oblastiach reklamných a marketingových služieb, obchodu a počítačových služieb – v online a offline priestore;
 • práca s tradičnými i modernými umeleckými technikami ako sú maľba, grafika, grafický dizajn, priemyselný dizajn, architektúra, akčné umenie, fotografia, video, film a podpora ich presahov;
 • organizovanie umeleckých podujatí s dôrazom na verejný priestor a site specific;
 • pretváranie nevyužitých priestorov, budov alebo iných častí urbanistickej zástavby na funkčné objekty –  ateliéry, galérie, kluby, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky;
 • podpora a spolupráca s kultúrnymi inštitúciami ako sú galérie, múzeá, kluby;
 • publikačná a vydavateľská činnosť, zber a archivácia dát spojených s kultúrnou činnosťou;
 • prenájom hnuteľných vecí;
 • vykonávanie a podpora vzdelávacích programov, lektorovanie a spolupráca s odborníkmi;
 • tvorba komunitných projektov zameraných na rozvoj kultúry v regióne pôsobnosti združenia (pobočiek), práca so širokou verejnosťou.